Medaljceremoni för Mali 05

Bild på Mali 05 uppställd på Revingehed med fanvakt. Fotograf: Tim Gustafsson/Försvarsmakten

Hemvärnets Musikkår Ystad hade idag den stora äran att deltaga vid medaljceremoni för Mali05 på P7, Revinghed. Personalen mottog medaljen för internationella insatser av representanter från regeringen och från Försvarsmakten. De har gjort en hedervärd insats där deras tjänstgöring har varit den farligaste, vilket inte säger lite, så Mali anses vara ett av världens farligaste länder. FNs militära befäl beskriver de svenska trupperna i en rapport som “de mest användbara”. Ett mycket gott betyg till ett litet land i norr.Musikkåren spelade naturligtvis de till P7 tillhörande marscherna, Södra Skånska regementets marsch, Norra Skånska regementets marsch, Skånska dragonregementets marsch, samt Skånska Lv-kårens marsch. Muskkåren underhöll före ceremonin, samt under den ca 20 minuter långa medaljeringen, med marscher som bland annat På Post för Sverige och Till Stadion, samt musikkårens egna favoriter, Överste Backlund och Skånska Gossar.

Ceremoni avslutades med ett frieri till tonerna av Top Gun Anthem och att döma av reaktionerna så sade hon ja! Det var en lätt rörd och rödögd musikkår som lämnade Södra Fältet på Revingehed. Ett stort grattis till det förlovade paret!

Slutligen ett stort välkommen hem till personalen i Mali05.

Daniel Krondahl

Bilden: Fotograf: Tim Gustafsson/Försvarsmakten