Ungdomsmusikkår etableras inom Försvarsutbildarna i Kronobergs län

Bild 37

Kronobergs Försvarsutbildningsförbund informerar i ett pressmeddelande den 20 juni om sitt beslut att etablera en ungdomsmusikkår med bas i Växjö.

I Kronobergs län har det funnits en tradition av militärmusik som fostrat många både professionella och ideella musiker. Efter avvecklingen av Kronobergs regemente under 1990-talet upprätthölls traditionen av en hemvärnsmusikkår i länet. Tyvärr är även den avvecklad sedan en tid tillbaka. Därför vill Kronobergs Försvarsutbildningsförbund axla ansvaret för vården av de militärmusikaliska traditionerna i länet genom beslutet att inrätta en ungdomsmusikkår. Målet är att ungdomsmusikkåren ska bli en tillgång för hela Kronobergs län och med tiden utgöra en rekryteringbas för en vuxen frivillig militärmusikkår.

Ungdomsmusikkåren är för närvarande under inrättande, och just nu finns ett 15-tal musiker. Målet att den till årsskiftet ska ha engagerat minst ett 30-tal ungdomar, som fyller minst 15 år under 2025, är tillräckligt skickliga musiker och delar Försvarsmaktens värdegrund. Även unga vuxna är välkomna att delta. Syftet med ungdomsmusikkåren är att ta tillvara ungdomars musikintresse och introducera dem för militärmusik. Detta ska ske under kvällsrepetitioner och särskilda musikläger. Utbildningen leds av Stellan Bresch, stavförare, och Robert Augustsson, dirigent, båda med lång erfarenhet av militärmusik på professionell och hög nivå. Repetitioner och spelningar kommer att påbörjas efter sommaren. När ungdomarna fyller 18 år ska de kunna gå vidare till en återetablerad militär vuxenmusikkår inom länet. Utvecklingen av ungdomsmusikkåren ska göras i tre steg: sittande, stående och gående spelning.

I förlängningen ska utbildningen i ungdomsmusikkåren, förutom en förberedelse för musicerande i hemvärnsmusikkår, även utgöra en grund och inspiration för musikhögskolestudier och anställning vid någon av landets tre professionella militärmusikkårer. Försvarsberedningen har också föreslagit skapandet av en ny värnpliktig musikkår.

Bild 36

Kronobergs Försvarsutbildningsförbund välkomnar både ungdomar och vuxna musiker och ledare inom området. Alla medlemmar måste fylla minst 15 år under det år de börjar. Förbundet är även öppet för samarbeten med andra organisationer inom och utanför Kronobergs län. Efter hand skickas kallelser till berörda gällande träning och spelningar, under professionell ledning. Efter avtal med Försvarsmakten tilldelas uniformer och annan nödvändig utrustning. 

Kronobergs Försvarsutbildningsförbund och Hans Nordmark

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer