Militärmusiken idag i Österrike

Österrike är välkänt som musikland, och det gäller också militärmusiken. Man räknar här militärmusiken, som vi i dag förstår den som musikalisk stil, tillbaka till ca. 1700 då utöver spel som signalgivare också  harmonimusik, ”turkisk musik-janitscharmusik”, regements- och bataljonsmusik uppstod. I början av 1800-talet hade förbanden en harmonimusik om 25-30 man. Dessa svarade för musik i garnisonen och förläggningen. I den mån man överhuvud taget riskerade dessa ”specialister” på slagfältet, tjänstgjorde de som biträden till fältskären. Tillsammans med Wiener Philarmoniker och Wiener Sängerknaben vårdar i dag militärmusiken Österrikes 500-åriga musikarv.

Åtskilliga under 1800-talet populära musiker var, eller hade varit, militärmusiker: Komzák, Zierer, Lehar, Fucik, för att nämna några.

I dag förfogar österrikiska Bundesheer över 9 militärmusikkårer med sammanlagt 10 officerare, 143 specialistofficerare och 278 musiker, alltså sammanlagt 431 kvinnliga och manliga musiker. Varje musikkår har 43 befattningar med undantag av ”die Gardemusik” i Wien som har 63. Chefen för gardesmusiken i Wien har en tillikabefattning som koordinator för hela  militärmusiken, som ”Militärmusikchef des Bundesheeres”, och företräder därmed militärmusiken officiellt utanför Österrike. Chefen för de olika musikkårerna är själv musiker och dirigent och är överstes, överstelöjtnants eller majors vederlike. Som ställföreträdare fungerar en ”konsertmästare”, och dessutom finns en musikanförare.

Musikkårerna tillhör ett bestämt militärområde tillika ”Bundesland” och benämnes därefter:

Gardemusik Wien

Militärmusik Burgenland i Eisenstadt

Militärmusik Niederösterreich i St. Pölten

Militärmusik Oberösterreich i Linz

Militärmusik Salzburg 

Militärmusik Tirol i Innsbruck

Militärmusik Kärnten i Klagenfurt

Militärmusik Steiermark i Graz

Militärmusik Voralberg i Bregenz

En originell uppenbarelse var inom Gardemusik Wien en pony med tillhörande liten kärra för bastrumma. De sista ponyhästarna är dock numera pensionerade.

Militärmusik Salzburg har som traditionsmarsch ”Rainer-Marsch” som lustigt nog har samma intro som ”Dragonerna komma”, d.v.s. ett tema ur Fra Diavolo.

Musikerna är värnpliktiga med en tjänstetid av 13 månader. Tjänsten är populär, och det finns fler sökande än platser. De värnpliktiga musikerna har krigsbefattningar som sjukvårdare eller inom civilförsvaret.

 

heher.jpg

Gardesmusikkorps Wien,

dirigenten överste Bernhard Heher i paraduniform

 

niederösterr.jpg

Militärmusik Niederösterreich,

till höger chefen överstelöjtnant Adolf Obendrauf

 

tirol.jpg

Militärmusik Tirol, parad i Quebec City, Canada.

Chef överste professor Hannes Apfolterer 

 

Der Große Österreichische Zapfenstreich 

Den österrikiska versionen av taptot har en viss likhet i följden av signaler, psalm och marscher med den tyska modellen. Der Große Österreichische Zapfenstreich är ett ceremoniellt musikstycke som skapades år 1965 av Siegfried Somma till 600-årsjubileet av Tirols tillhörighet till Österrike. Somma hade som utgångspunkt äldre trum- och horn-/trumpetsignaler och österrikiska traditionsmarscher, t.ex. O du mein Österreich, Radetzsky-Marsch och österrikiska nationalhymnen. Regionalt brukar man tillägga en passande lokal marsch.

Militärmusikfestival Österreich

En gång årligen samlas de österrikiska militärmusikkårerna till en militärmusikfestival, inklusive ”Österreichische Zapfenstreich”, som samlar sammanlagt ca. 450 militärmusiker.  Festivalen i juni 2020 i Klagenfurt har annullerats.

Mid Europe Schladming

Över 15 länder och ca. 35 formationer (från mindre ensembler till orkestrar om 150 musiker) med 2500 deltagare deltar i det regelbundet återkommande blåsmusikeventet i vintersportorten Schladming syd-syd-ost Salzburg. Det bjuds på 24 konserter i konsertsal och 15 utomhus. Programmet omfattar också en ”musiknatt”, ett tattoo, öppnings- och avslutningsceremonier och en workshop med mästarkurs för dirigenter. Den orkester/musikkår som känner sig manad kan anmäla sig. Det går inte ut en formell inbjudan.  Eventet år 2020 är annullerat och nästkommande är 14 – 19 juli 2021 (www.mideurope.at). 

Per-Eric Jansson

Foton: Österreichisches Bundesheer