Militärmusiksamfundets årsmöte 2022

Som tidigare meddelats i MarschNytt 179 genomförs Militärmusiksamfundets årsmöte 2022 i Stockholm söndagen den 10 april kl 15 – ca 17 i Gästabudssalen i Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 A, nära Mariatorget på Söder.
Utförligare information och årsmöteshandlingar finns på medlemssidan. Alla MMS-medlemmar är välkomna. Föreningen bjuder dem som anmäler deltagande senast måndag 4 april på eftermiddagsfika (kaffe eller te). Se vidare medlemssidan.

Styrelsen