Military Band Weekend – för fjärde året i rad!

Spelar du blåsinstrument eller slagverk och vill prova på livet som hemvärnsmusiker över en helg? Ta då chansen den 24-26 maj 2019 när Hemvärnets Musikkår Guldsmedshyttan anordnar Military Band Weekend, för fjärde året i rad.

En sen höstkväll 2015 i Villingsberg föddes embryot till MBW. Musikkåren hade sin årligen återkommande utvecklingsdag, där bland annat kårens framtid diskuterades. Hur kunde man på ett annorlunda och roligt sätt, sprida intresset för militärmusiken till främst ungdomar?

Ett gemensamt beslut att arbeta vidare med idén togs. Styrelsen tillsammans med musikhandläggare och personal från musikkårens utbildningsgrupp inom hemvärnet började ta fram ett koncept och skapa en organisation för evenemanget.

Innan den första MBW-helgen var det oerhört mycket förberedelser och styrelsen lade ner åtskilliga timmar för att skapa goda förutsättningar till eventuella deltagare, säger Simon Enström, trumpetare och IT-ansvarig i musikkåren.

Det visade sig vara mödan värt. Ett tjugotal trötta, men väldigt nöjda, MBW-deltagare ”ryckte ut” i slutet på maj 2016. Konceptet MBW är att likna en ”minilumpen”, med inriktning på musik. Alla är iklädda fältuniform och man sover på logement.

Helgen tillbringas på Försvarsmaktens övningsområde Villingsberg där musikkåren ofta repeterar, så det är en militär disciplin som gäller.

 

Positiva till en fortsättning

Efter att den första MBW-helgen 2016 hade genomförts var musikkårens medlemmar mycket positiva till en fortsättning i någon form. Musikkåren är nu mitt uppe i förberedelserna inför den fjärde upplagan av MBW.

Med tre genomförda MBW i bagaget går arbetet lättare och man har skaffat oss rutin.     

– Vi får inte luta oss tillbaka utan hela tiden utveckla och förbättra konceptet. Det gör vi bland annat med noggrann uppföljning av deltagarna efteråt, säger Simon.

MBW har blivit en god bas för rekrytering till musikkåren. De som kommer från andra delar av landet försöker kåren slussa vidare till den lokala hemvärnskåren.

Det behövs hela tiden nya musiker för att klara återväxten och då krävs det att man lyfter fram militärmusiken redan för de unga. För många är det första gången de prövar på musikexercis och att marschera till musik.

Hur länge musikkåren ska fortsätta med MBW är däremot inte bestämt.

– Så länge det är en god rekryteringsbas och medlemmarna tycker det är roligt och utvecklande kommer vi att fortsätta, säger Simon.                                                                    

Musikkåren hoppas att fler kårer ska våga satsa på liknande aktiviteter framöver. Kåren bistår gärna med sina erfarenheter och tips och det finns också rapporter från alla tidigare MBW att beställa av musikkåren.

Det finns ett stort intresse bland ungdomar, Det gäller bara att fånga upp dem på ett bra sätt. Genom MBW har över vi fått många nya som skrivit hemvärnskontrakt med oss. Det gäller bara att ta vara på möjligheterna och våga satsa, avslutar Simon.

 

VILKA KAN ANSÖKA TILL MBW 24-26 MAJ 2019?

  • Du som spelar blåsinstrument eller slagverk och är van att läsa noter.
  • Du som har ett intresse att utvecklas inom militärmusiken med tydlig inriktning på exercis.
  • Du som har fyllt 15 år. Alla under 18 år måste ha sin målsmans tillstånd.
  • Du som kommer från Örebro län eller närliggande län (Dalarna, Värmland och Västmanland) har förtur till MBW om platserna tar slut.
  • Maxgräns 30 deltagare.
  • Du som är svensk medborgare.
  • Sista anmälningsdag 28 april.

Anmäl dig genom att följa anvisningarna på musikkårens hemsida: www.hemvarnet.se/206