Ny styrelse på plats i Militärmusiksamfundet

Militärmusiksamfundets årsmöte hölls den 4 april å Lundasalen på Kavallerikasern i Stockholm. Det var runt femton medlemmar närvarande. Årsmötesförhandlingarna leddes utav mötesordföranden Filip Scheynius och antecknades av mötessekreteraren Roger Hansson. Att leda nästa verksamhetsår valdes styrelsen som består av följande personer:

 • Hans Nordmark – ordförande
 • Ossian Edlund
 • Jan Larsson
 • Fredrik Lundqvist
 • Jakob Sandberg
 • Roger Hansson (vald av årsmötet 2018)
 • Anthon Haväng (vald av årsmötet 2018)
 • Sven Lundberg (vald av årsmötet 2018)
 • John Lundqvist (vald av årsmötet 2018)
 • Thomas Roth (vald av årsmötet 2018)

På nästa styrelsemöte kommer styrelsen att konstituera sig. En närmre presentation av den nya ordföranden kommer längre fram.

Med detta är det akuta nedläggningshotet av Militärmusiksamfundet avvärjt. Något som dock är värt att framhålla är att det behövs fler medlemmar som engagerar sig det praktiska arbetet och är beredda att lägga ner tid och möda på sådant som behöver göras. Just nu är det alldeles för få som arbetar med olika uppdrag. MMS är en ideell förening, och därför får ingen något arvode. Men det är trevligt att hjälpa till och att träffa likasinnade som vill bidra till den kulturgärning som MMS bedriver. De grupper som finns inom MMS är:

 • Lokalgruppen
 • Hemsidegruppen
 • Sociala medier-gruppen
 • MarschNytt-redaktionen

Hör av dig till oss via e-mail info@militarmusik.se om Du kan tänka dig att hjälpa till i någon utav dessa grupper. Alla behövs!

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer