PROJEKTLEDARE SÖKES

Höstens konsert med Militärmusiksamfundet kommer att ske tillsammans med både Sveriges Militärmusikers förening och Riksförbundet Unga Musikanter 
Då detta projekt kan bli större än våra traditonella höstkonserter är planen att tillsätta en extern projektledare som leder planering och genomförande med ingångsvärden från de tre samarbetsparterna.
Om du är intresserad att veta mer, vänligen kontakta MMS ordförande Sven Lundberg på ordforande@militarmusik.se, senast den 25 januari.