Referat från MMS styrelsemöte den 26 april 2021

Referat från MMS styrelsemöte den 26 april 2021

Ekonomin är i sin ordning. Medlemsavgifter har influtit. Medlemsavgifterna täcker de löpande utgifterna, men en del andra utgifter tillkommer, så vi tär på kapitalet. 419 medlemmar har hittills i år betalat medlemsavgiften. Antalet medlemmar har minskat hittills i år med sex personer. 23 medlemmar är dubbelanslutna från SMmF.

Aktiviteten i arkivarbetet har ökat efter påbörjade covidvaccinationer. Sortering av 78-varvsskivor, uppdatering av bokregistret och genomgång av ljudband och videokasetter pågår. 

Vi publicerar minst en intressant artikel i veckan på MMS-webben, vilket motsvarar vår ambition, trots stiltjen i musiklivet. Webbstatistiken visar att besöken ökar i antal och längd. De flesta besöken görs från Sverige och på en dator. Antalet följare på Instagram är 901 den senaste månaden. Arbetet med marschfrågesporten är påbörjad. Intressanta inspelningar från vårt arkiv är funna.

Inga nya medaljnomineringar. Nya medlems- och slipsnålar är levererade och ska marknadsföras i våra medier. 

Sven Lundberg från Marschnyttredaktionen medverkade på styrelsemötet. Styrelsen och redaktionen har en pågående dialog om tidningens innehåll och utveckling. Just nu diskuteras den grafiska profilen, korrekturläsningen och slutskedet i redaktionsarbetet före tryckningen. En tät, kontinuerlig dialog mellan styrelsen och redaktionen är mycket viktig. Ett nytt nummer av Marschbladet ska skickas ut i slutet på maj. 

Fredrik och Ossian har valt ut 10 svenska marscher som vi ska beställa förenklade arrangemang till från Musikhögskolan i Malmö. Förenklingarna ska vara kompatibla med originalarrangemangen. Jan Thor har sökt kontakt med Blåsmusikcentrum vid Musikhögskolan Ingesund angående ett samarbete (t.ex. resestipendier för studerande). MMS har, som stödjande partner, fått en rapport från Oktetten Ehnstedts Eftr. angående ett försenat projekt Oktettmusik från Axevalla Hed. Inspelningarna är gjorda och redigerade, men produktion av skivor och texthäfte återstår och en utgivare saknas f.n. Ehnstedts får resten av året på sig att slutföra projektet.

Nästa styrelsemöte: 24/5.

Hans Nordmark

Ordförande  

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer