Reflektioner kring Blåsmusikens dag 2021

För tredje året i rad och för andra året digitalt genomfördes Blåsmusikens dag lördagen 22
maj. En nationell musikmanifestation som enbart genomförs på nätet får förstås begränsat
genomslag. Hur många strömmade konserter som sändes har varit svårt att få en överblick
av. De flesta fritidsorkestrars verksamhet har av kända skäl legat nere, men ett antal
strömmade konserter, nya eller gamla, finns publicerade på blåsorkestrars Facebooksidor.
På Blåsmusikens dags webbsida fanns några intressanta konserter och programpunkter, de
flesta arrangerade av Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige. Här kommer några
kommentarer kring dessa.

Blåsmusikens betydelse i ett Göteborgsperspektiv
Det som imponerade mest på mig i utbudet från Blåsmusikens dag 2021 var den film som
Göteborg Wind Orchestra och Hemvärnets Musikkår Göteborg publicerade om blåsmusikens
betydelse. I den hade man tagit ett helhetsgrepp om blåsmusiken från kulturskolan till
professionella sammanhang utifrån ett Göteborgsperspektiv. I studion i Windcorps lokaler
blandades nyare och äldre filmer från repetitioner, framträdanden och konserter med
intervjuer med institutionschefer, tonsättare, kulturskoleledare, instrumentallärare,
professionella musiker och fritidsmusiker. Karin Klingenstierna var programvärd, höll ihop
helheten och samtalade med de intervjuade personerna.

Paneldebatt med riksdagsledamöter
Tre riksdagsledamöter, modererade av KMH:s rektor Helena Wessman, diskuterade nationell
samordning av blåsmusiken, neddragningen av estetiska ämnen och kurser i förskolan,
grundskolan och gymnasieskolan, statsstöd till kulturskolorna och de traditionella
fritidsintressenas konkurrens med dataspel och skärmtid bland barn och ungdomar. Inga
tydliga slutsatser drogs eller beslut fattades förstås, men det är mycket positivt att dessa
frågor lyfts upp och diskuteras med beslutsfattare.

Blåsarsymfonikerna & Kommande Komponister
Sex studenter vid musikhögskolorna i Stockholm och Malmö hade komponerat varsitt
stycke under läsåret, medverkat vid repetitionsarbetet och samarbetat med dirigenten
Anders Emilsson.

Östgöta Blåsarsymfoniker och Ett möte med nya generationens dirigenter
Fyra dirigentelever från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm dirigerade Östgöta
Blåsarsymfoniker i en konsert med musik av Crusell, Peterson-Berger, Rossini, Mascagni,
Persichetti och Mahler. Konserten genomfördes i en mörklagd konsert-/repetitionslokal, och
musikurvalet var mycket välgjort utifrån både rent musikaliska och dirigenttekniska
perspektiv. Orkesterklangen var ljuvligt vacker, så utomordentligt spelat!

https://ostgotamusiken.se/2021/05/10/blasmusikens-dag-ett-mote-med-nya-generationens-dirigenter/

Gotland Brass ur Gotlandsmusiken
Gotland Brass uppmärksammade Blåsmusikens dag 2021 med Svalbard, ett specialskrivet
stycke av Josef Jansson O’Leary för Gotland Brass. Josef är elev på Gotlands
Tonsättarskola. Innan han började sina kompositionsstudier, sysslade han med popmusik
och låtskrivande. Svalbard är ett av hans första officiella konstmusikstycken. Verket
uruppfördes i Visby S:ta Maria domkyrka den 20 maj 2021 som en del av musikfestivalen
Ljudvågor under ledning av dirigenten Rei Munakata.

Ytterligare en professionell orkester gjorde en strömmad konsert på Blåsmusikens dag,
nämligen Dalasinfoniettans blåsare, under ledning av Jerker Johansson, men den
konsertlänken är tyvärr borttagen från Blåsmusikens dags och Musik i Dalarnas webbsidor.

Hans Nordmark