Riksdagsmotion om mer militärmusik

1920 Konstverket Kom Som Du 19

I början av oktober 2023 lämnade tre miljöpartister in en motion till riksdagen om att utöka militärmusikresurserna och därigenom långsiktigt stärka hela blåsmusiken i landet. De tre miljöpartisterna är f.d. kulturministern Amanda Lind, Emma Berginger och Jacob Risberg.

Motionen går ut på att se över möjligheten att inrätta en fjärde professionell militärmusikkår i norra Sverige. Som stationeringsort för den nya musikkåren nämns Boden. Dessutom föreslås i motionen att Göteborg Wind Orchestra (GWO) och Gotlandsmusiken (Gotlands regementes musikkår) ska få långsiktiga kontrakt på att spela militär tjänstemusik. Båda förslagen har sin bakgrund i den pågående militära upprustningen som medför ett ökat behov av tjänstemusik. Man konstaterar i motionen att också Hemvärnets musikkårer är en viktig resurs för att tillgodose Försvarsmaktens musikbehov, men dessa 25 frivilliga militärmusikkårer räcker inte till, och de har sina begränsningar när det gäller att kunna ställa upp och spela på arbetstid.

En utökad militärmusik skulle inspirera hela blåsmusiklivet och på sikt kunna leda till ökade möjligheter att rekrytera blåsare. Läs mer om motionen på

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/inrattande-av-en-ny-militarmusikkar_hb02904/

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer