Storsatsning på Hemvärnets musikkårer

Hvmk Ängelholm Reveljmarsch

Storsatsning på Hemvärnets musikkårer

I senaste numret av Sveriges Orkesterförbunds tidning Musikant (nr 2/2021) intervjuar redaktör Claes Björnberg rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg, om en storsatsning på landets 25 hemvärnsmusikkårer. Satsningen är en del av den omfattande utveckling och tillväxt med fokus på nationell förmåga, som Försvarsmakten som helhet genomgår. Inom denna fleråriga process ryms utveckling av alla Hemvärnets förband, inklusive musikkårerna. – ”Vi vill synliggöra militärmusiken på ett koordinerat sätt”, säger rikshemvärnschefen. De tre professionella musikkårerna Marinens Musikkår, Arméns Musikkår och Livgardets dragonmusikkår ska stödja de frivilliga i utvecklingsinsatserna. 

Sammanlagt genomför Försvarsmaktens 28 musikkårer omkring 1 000 uppdrag årligen, och efterfrågan på musik, som redan är stor, ökar i ett större försvar. Därför är nyrekrytering av blåsmusiker och mer blåsmusik både kort- och långsiktiga mål att sträva mot. Att synas och höras mer är en ambition för Försvarsmaktens samtliga musikkårer. Ett par konkreta åtgärder som just nu diskuteras är en uppdragsutbildning på Kungliga Musikhögskolan för hemvärnsmusikkårernas dirigenter, och en utökning av den ungdomskurs som Hemvärnets Musikkår Göteborg sommartid anordna på Känsö utanför Göteborg.

De militärmusikaliska satsningarna ska utvärderas efter fem år, men rikshemvärnschefen blickar går längre framåt än så. Hemvärnsmusiken är en naturlig del i det framtida försvaret, och ingår i en studie om framtidens försvar som sträcker sig fram till 2045.

Hans Nordmark

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer