Sune Ullestad har avlidit

Vår medlem Sune Ullestad har gått bort efter en kort tids sjukdom. Han blev 71 år.

Sune växte upp i Lilla Edet och studerade vid Göteborgs universitet för att bli språklärare men sadlade tidigt om till informationsteknik. Han jobbade med information hela sitt yrkesliv, både inom näringslivet och försvaret, där han var reservofficer vid Bohusläns regemente. Sune var mycket intresserad av militärmusik och blev medlem i Militärmusiksamfundet 2011. Sune ingick i samfundets styrelse 2012 till 2016 och där jobbade han bland annat med MarschNytt och tillhörde dess redaktionskommitté. Han arbetade också hårt för att hitta en redaktör för tidningen. Från honom kom initiativet till Marschbladet som sänds digitalt till medlemmarna och utkommer 4–6 gånger om året. Sune lade ned ett mycket stort arbete på båda dessa publikationer. Från 2017 ingick han också i samfundets valkommitté. Han kom ofta med konkreta förslag om hur MMS skulle bedriva sitt arbete och framförde dessa med emfas. Han ställde alltid upp när hjälp behövdes, till exempel i lokalen och var även med och hjälpte till vid våra konserter med transporter och annat som behövde göras, alltid på ideell basis. För sitt arbete tilldelades Sune Ivar Widnermedaljen 2016.

Vi minns Sune som en god kamrat och en kär vän. Saknaden är stor och våra tankar går framförallt till hans anhöriga, fru, mor och syskon.

Vila i frid Sune!!!