Svar på frågan vilka de 34 militära musikdirektörerna på bilden från 1950-talet är

Mycket snabbt och mycket glädjande kom ett fullständigt komplett och faktafyllt svar på frågorna kring bilden ovan. Det är Per Iko, ny militär chef för AMK och militärhistoriker, som besvarar alla frågorna så här:

En mycket trevlig bild som jag sett i en nästan likadan version tidigare. Den är tagen i november 1957 i Hindås. Bakgrunden är i korthet följande:
Efter 1955 års musikutredning lade regeringen fram proposition 110/1956 som innebar en organisationsförändring av militärmusiken vilken genomfördes från och med 1 april 1957. Resultatet blev färre musikkårer men större sådana: en musikkår typ I (45 man) och 25 typ II (30 man). Militärmusikkårerna vid I 14, K 1, A 2, A 9, Lv 1, Lv 4, Lv 5, T 4, KA 1, KA 2, KA 3, F 5, F 7, F 11, F 12, F 13 och F 17 drogs in, medan musikkårerna vid I 8  och I 16 ”flyttades” till F 16 respektive F 14. Vidare upphörde den formella kopplingen till ett förband; tidigare Dalregementets musikkår blev Arméns musikkår i Falun, Västmanlands flygflottiljs musikkår blev Flygvapnets musikkår i Västerås, och så vidare. Vidare förändrades stämbesättningen – något som kan utvecklas i ett annat sammanhang.
För att genomföra dessa förändringar  skapades Organisationsnämnden för militärmusiken (OfM) med byrådirektören Urban Rosenblad som ordförande. Antalet musikdirektörsbefattningar minskade från 43 till 26. Ett antal kunde erbjudas pension medan tio musikdirektörer överfördes till övergångsstat.
I november 1957 genomfördes en informations- och utbildningskurs under en veckas tid för samtliga musikdirektör på Turisthotellet i Hindås utanför Göteborg, där fotografiet togs. Kursen uppmärksammades av dagstidningarna, där Dagens Nyheter den 19 november använde rubriken ”Jazz och populärkonsert militärmusikens nya giv” och beskrev hur musikkårerna skulle kunna spela mer och mångsidigare, och försöka möta olika smakinriktningar. Även jazzen skulle få plats vid sidan av kammarmusik, populärkonserter och traditionell marschmusik. Svenska Dagbladet skrev den 21 november ”Musikkurs utan en enda ton” och redogjorde att kursen omfattade personella ärenden, repertoarfrågor, omskolningsproblem, biinstrumentutbildning samt tips för underhållningsaftnar.
Till kursen kallades även musikdirektörerna på övergångsstat. De anges nedan med det tidigare förbandet, medan de innevarande följs av den nya benämningen på musikkåren. På bilden står exempelvis musikdirektören för Flygvapnets musikkår i Västerås bredvid sim företrädare, musikdirektören vid den tidigare Västmanlands flygflottiljs musikkår. Man kan notera att inte alla hunnit byta till aktuella truppslagsbeteckningar (Brodin, Samuelsson). Inför kursen insjuknade en musikdirektör i asiaten och närvarade inte. Det torde ha varit Sture Holmgren, Arméns musikkår i Borås.
 

Sittande från vänster:

1. Bertil Wiklander (FVmk Stockholm)
2. Tage Nilson (FVmk Halmstad)
3. Marc De la Berg (Amk Stockholm)
4. Per-Ola Söderlund (Amk Falun)
5. Hjalmar Modéer (I 4)
6. Ille Gustafsson (musikinspektör)
7. Yngve Kjerrgren (Amk Örebro)
8. Bertil Bergdahl (I 2)
9. Bertil Driving (Mmk Stockholm)
10. Helle Rosén (FVmk Västerås)
11. Harry Winnsjö (F 1)
Andra raden från vänster:
12. Sten Sörholm (Amk Strängnäs)
13. Sven Knutson (Amk Kristianstad)
14. Carl Gustav Ellström (F 17)
15. Bertil Ullbrandt (Amk Karlstad)
16. Bo Hartog (Amk Ystad)
17. Göte Granström (FVmk Uppsala)
18. Kurt Melin (Amk Jönköping)
19. Oswald Brodin (Amk Linköping)
20. Seved Mehlqvist (F 11)
21. Sune Sundberg (Mmk Karlskrona)
22. Henning Byberg (A 9)
23. Ingvar Mårelius (I 18)
Tredje raden från vänster:
24. Helge Lundqvist (Amk Umeå)
25. Åke Dohlin (Amk Visby)
26. Carl-Erik Forslund (Amk Skövde)
27. Ingvar Larsson (Amk Växjö)
28. Enar Mårtensson (Amk Uddevalla)
29. Hugo Mathiasson (Amk Östersund)
30. Sven Samuelsson (Amk Eksjö)
31. Stig Lundblad (KA 2)
32. Allan Weiberg (Amk Boden)
33. Sven Nerheim (Mmk Göteborg)
34. Harry Sernklef (Amk Sollefteå)
Med vänlig hälsning
Per Iko

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer