Tankar från ordföranden i pandemitider – 13

I likhet med alla andra gör och tänker jag delvis annorlunda under pandemin. T.ex. hade jag inte jobbat med registrering av ca 800 arrangemang för mässingssextett och andra mässingsensembler på tisdagarna i MMS-lokalen om allt vore normalt. Men genom arbetet med notmaterialet har jag fått en inblick i MMS arkivarbete och sett hur mycket sådant som finns att göra för att få och hålla ordning på samlingarna och donationerna.

Hade inte pandemin funnits hade jag ägnat mer tid till att spela och arrangera musik. Det känns givetvis tråkigt att i min ålder (72) inte få utöva musik just nu i perspektivet av att endast några få år återstår innan åldern tar ut sin rätt och spelandet måste ta slut. Därför saknar jag ensemblespelet extra mycket. Men det finns mycket som är långt värre under pandemin än min situation, det inser jag.

Hade vi inte haft covidpandemin hade jag nog inte heller deltagit i ett av Sveriges Orkesterförbunds (SOF) anordnade webbinarier i februari. Där berättade förstehornisten i Gävle symfoniorkester, Annamia Larsson, om hur hon övar på sitt instrument och hon gav råd och tips för alla instrumentalister. Det handlade bl.a. om att få struktur på sin dagliga övning och vilka moment som övningen ska omfatta. Annamia gav handfasta råd och var mycket positiv och inspirerande. Förutom detta webbinarium erbjuder SOF webbinarier i Sextettkunskap, Att arrangera för orkester, digitala porträtt med Jazzmusiker och klassiska musiker i närbild samt om Ergonomi, hörsel och mental träning. Så det finns möjlighet att utveckla sig inom musikområdet, trots den långa, ofrivilliga, musikaliska avhållsamheten.

En god vän och musikantkollega nämnde häromdagen ett inslag i televisionens Aktuellt om den allra första kullen av Arméns Musikpluton, från 1982. Filminslaget finns redan på MMS Facebooksida, men för den som inte följer med på sociala media kommer den även här.

Allt gott!

Hans Nordmark

Ordförande i MMS