Thomas Samuelsson har avlidit

Thomas Samuelsson. Foto: Mathias Samuelsson.

Militärmusiksamfundet har i dagarna nåtts av beskedet att Thomas Samuelsson, tidigare kårchef i Hemvärnets Musikkår Eksjö, avlidit efter en kort tids sjukdom. Thomas var en framstående och drivande person inom militärmusiken.

Thomas Samuelsson var projektledare för Eksjö International Tattoo, som blivit ett mycket uppskattat evenemang och som lockat stor publik och internationellt erkända musikkårer. Thomas utvecklade ungdomsverksamheten i Hemvärnets Musikkår Eksjö, vilket givit kåren en god rekryteringsbas inför framtiden. För sina insatser inom musiken vid Eksjö garnison erhöll Thomas Eksjö Garnisons förtjänstmedalj.

Hösten 2017 tilldelades Thomas en egen marsch med titeln ”In Charge”, komponerad av Jerker Johansson.

Militärmusiksamfundets tankar går först och främst till Thomas familj och anhöriga, men även till blås- och militärmusiken i stort som nu fattas en mycket viktig nyckelspelare.

Kapten Thomas Samuelsson blev 70 år.