Militärmusiken idag i Österrike

Österrike är välkänt som musikland, och det gäller också militärmusiken. Man räknar här militärmusiken, som vi i dag förstår den som musikalisk stil, tillbaka till ca. 1700 då utöver spel som signalgivare också  harmonimusik, ”turkisk musik-janitscharmusik”, regements- och bataljonsmusik uppstod. I början av 1800-talet hade förbanden en harmonimusik om 25-30 man. Dessa svarade för musik…

Läs mer

Tankar från ordföranden i pandemitider – 3

I senaste numret av MarschNytt finns en artikel om musiken och de militärmusikaliska traditionerna och företeelserna på Medevi Brunn. På brunnen har spelats mässingsmusik i en oavbruten följd av somrar sedan 1870-talet tills nu, men i sommar är Medevi Brunnsorkesters konserter är inställda i sommar på grund av coronaepidemin. Till det kommer brunnen utbjuden till…

Läs mer

Marinens musikkårs 1 maj-revelj 2020

  På grund av rådande omständigheter med Covid-19 pandemin blev det i år en speciell 1 maj-revelj för Marinens musikkår. Den ordinarie reveljmarschen genom Karlskrona blev inställd och istället bjöd musikkåren på några inspelade glimtar från en ordinarie revelj.  Inspelningen började vid Sparre som är startplats för reveljmarschen. Flaggtrumslagare Karin Svensson berättade om Karlskronas 1…

Läs mer

Referat från MMS styrelsemöte den 27 april 2020

Styrelsemöte 2020-04-27 Efter bokslutet för 2019 har få transaktioner genomförts. Föreningen ska söka bankråd för placering av sina tillgångar. Hittills i år har 417 medlemmar betalat in årsavgiften. Alla ursprungliga LP-skivor är registrerade, men en ny skivdonation väntar på att sorteras och registreras. De flesta av EP-skivorna är nu registrerade. Marsnumret av MarschNytt har nyligen…

Läs mer