En ny värld, men ändå inte

Sällan har människor varit så enade som vi är nu, fast var och en för sig. Vi vill alla vinna kriget mot denna osynliga fiende och samtidigt fortsätta leva våra liv. En större kris, i detta fall Covid-19, tar fram minnen från förr, omarbetar traditioner och utvecklar en förändrad attityd angående vad som är viktigt…

Läs mer

Vad gör hemvärnets musikkårer i Coronatider?

Militärmusiksamfundet har varit i kontakt med några av Hemvärnets Musikkårer för att höra hur de hanterar att Hemvärnets verksamhet i stort är inställd fram till den 28de juni. De flesta av musikkårerna har fått ställa in sina vårkonserter och de kommer inte heller att kunna framträda på nationaldagsfriande landet runt. Hemvärnets Musikkår Västmanlands kårchef Mattias…

Läs mer

Tankar från roten. En åttioårings återblickar

År 1957 förändrades det militärmusikaliska landskapet påtagligt. En ny militärmusikorganisation sjösattes, vilket innebar en rejäl minskning av antalet musikkårer inom Försvarsmakten. Efter omorganisationen återstod 25 musikkårer. Musikkårernas numerär/besättning kunde tidigare också variera i antal, och instrumentariet ansågs även föråldrat. Klangsköna instrument som esskornett och tenorbasun fick lämna plats för den nya tidens preferenser, ett nytt…

Läs mer