Arméns Musikkår mötte Musikhögskolans dirigentstudenter

Vid en lunchkonsert i Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan (KMH) den 11 november möttes fyra studenter på masternivå i KMH:s dirigentklass Arméns Musikkår (KMH). Det är ingen nyhet att militärmusiken och Musikhögskolan i Stockholm samarbetar. Redan på gamla militärmusikens tid fanns starka band mellan dåvarande Musikkonservatoriet i Stockholm, ”Ackis” kallat och militärmusikkårerna. Försvarets musikdirektörer och musikunderofficerare utbildades ju på Ackis.

Musikdirektör Andreas Hanson presenterade lunchkonsertens program, som bestod av fyra originalverk för blåsorkester, och dirigenterna. Andreas berättade även om verken och deras upphovsmän på ett utomordentligt informerande och trevligt sätt med intressanta och pikanta detaljer.

Först upp på dirigentpulten var Cecilia Martin-Löf med Hugo Alfvéns Fest-Ouverture, opus 26. Ouverturen, som skrevs till invigningen av Allmänna svenska utställningen för konstindustri och konsthantverk på Djurgården i Stockholm 1909, blev klar i allra sista stund och uruppfördes den 4 juni av Dalregementets musikkår under ledning av tonsättaren själv. Cecilia är redan etablerad och känd kördirigent. Det märktes framför AMK där hon visade både sin skicklighet och starka energi.

Masterdirigent nummer två var Matthew Rhodes från Leeds i England. Han dirigerade Ottorino Respighis Huntingtower, Ballad for Band, ett musikstycke som bygger på den skotska berättelsen om Lady Green Sleeves. Huntingtower har helt annan karaktär än Alfvéns uvertyr, mycket mer återhållen, vilket Rhodes visade att han helt behärskade med sin slagteknik och gestik.

Som tredje verk spelades Richard Wagners Trauersinfonie med finländaren Elisar Riddelin från Tampere på dirigentpulten. Wagner skrev musiken som en hyllning till Carl Maria von Weber när hans stoft flyttades från England till Tyskland. I sorgemusiken finns motiv från Webers opera Euryanthe med. Riddelin lyckades mycket väl med att hålla intensiteten uppe genom hela det sorgfyllda stycket.

Till sist ledde Sofia Winiarski AMK i Gustav Holsts First Suite in Eb for Military Band, alla tre satserna. Det gjorde hon på ett lysande sätt och med hög energi.

Sammanfattningsvis var det en mycket fin konsert med härlig blåsmusik toppenfint spelad av
AMK!

Hans Nordmark