Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 genomfördes den 31 oktober i Militärsällskapets lokaler på Valhallavägen i Stockholm. Mötet skulle ha genomförts i april, men flyttades fram av kända skäl. Det behandlade dock samma tidsperiod, som det skulle ha gjort om det hållits i våras, d.v.s. verksamhetsåret 2020. I auditoriet fanns runt 20 närvarande medlemmar.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes snabbt och smidigt. Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen gicks igenom, respektive lästes upp, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.

Två ledamöter lämnade styrelsen: Jakob Sandberg och Fredrik Lundqvist. De avtackades. Hans Nordmark, Jan Larsson och Ossian Edlund omvaldes till 2023. Styrelsen minskade därigenom från 8 till 6 ledamöter.

Den nya styrelsen ser ut som följande efter det konstituerande mötet:

Hans Nordmark – ordförande
Jan Thor – vice ordförande
Roger Hansson – sekreterare
Jan Larsson – kassör
Anthon Haväng – utmärkelser
Ossian Edlund – hemsida och sociala medier
Göran Blixth (adjungerad) – lokal

Mötet avslutades med att styrelseledamoten Ossian Edlund förärades med Militärmusiksamfundets hederstecken – ”Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne” i silver efter att under en följd av år utfört ett gagnande och plikttroget arbete för Militärmusiksamfundet. Efter detta serverades kaffe och smörgås.

Sekreteraren Roger Hansson och kassören Jan Larsson minglar.

Slutligen spelade en sextett ur tjänstgörande musikkår ur Högvakten – Hemvärnets musikkår Södertörn klassisk brunnsmusik och därtill marscher av Sam Rydberg, som ju hade födelsedag den 27 oktober. Detta datum är Militärmusiksamfundets högtidsdag. Stort tack till sextetten som förgyllde sammankomsten!

Sextett ur Hemvärnets musikkår Södertörn:
Johannes Moen, B-kornett
Sara Fristedt, valthorn
Anthon Haväng, tenorbasun
Markus Millegård. tenorbasun
Andreas Ask, tuba
Anton Forsberg, liten trumma
Fredrik Lundqvist, bastrumma
Verken som framfördes var
Bröllopsmarsch från Nordmøre
Vivu esperantu av Sam Rydberg
Dalkarlsdans
Fladdrande fanor av Viktor Widqvist
Upplandshambo
Reginamarsch av Ernst Urbach
Nordiska spelen av Sam Rydberg

 

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer