Arméns Musikkår och Försvarsmusiken söker ny personal

Två lediga tjänster finns att ansöka till inom Försvarsmusiken. Ansökningar sker på Försvarsmaktens hemsida: jobb.forsvarsmakten.se

Musikkårchef, Arméns Musikkår

Arméns Musikkår söker en ny musikkårschef. Befattningen är militär i nivå OF-3 (OR-3). Tjänsten innefattar personalansvar för musikkårens anställda. Tillsammans med musikdirektören ska musikkårschefen ansvara för musikkårens verksamhet och vara kårens verksamhetschef. Andra arbetsuppgifter är också att ansvara för ekonomisk planering, uppföljning och arbetsmiljö inom kåren. Som musikkårschef får man vara beredd på att medverka i särskilda arbets- och projektgrupper inom Försvarsmusiken. Även ingå och verka i Försvarsmusikens ledningsgrupp.

Klicka på länken överst i artikeln för att läsa mer om övriga krav, kvalifikationer och krav på personliga egenskaper.

Sista ansökningsdatum: 2020-11-29

 

Logistikhandläggare, Försvarsmusik-staben

Fömus-staben söker en ny logistikhandläggare. I denna tjänsten har man bland annat ansvar för fordon och anskaffningsplaner för uniformer och paradutrustning inom Försvarsmusiken. Logistikhandläggaren ska utarbeta Försvarsmusikens materialplaner, alltså ge direktiv för materialkontroll och inventeringar till musikkårerna. Precis som tjänsten ”musikkårschef” ska man vara beredd på att medverka i särskilda arbets- och projektgrupper inom Försvarsmusiken. Vid behov ska logistikhandläggaren stödja musikkårerna med planering och genomförande av transporter. Tjänsten innebär även arbetsuppgifter inom IT-området och att vara funktionsföreträdare gentemot Livgardets logistikfunktion.

Klicka på länken överst i artikeln för att läsa mer om övriga krav, kvalifikationer och krav på personliga egenskaper.

Sista ansökningsdatum: 2020-11-15