ÅRSMÖTET 2017

Årsmötet genomfördes den 22:e april på Kavallerikasern i Stockholm med ett tjugotal närvarande medlemmar. Årsmötesförhandlingarna gick smidigt och styrelsen för det gångna året beviljades ansvarsfrihet med både ris och ros i bagaget. Den nyvalda styrelsen för kommande verksamheter kommer att bestå av:

Sven Lundberg – ordförande

Erik Sigblad – vice ordförande

Astrid Amtén – sekreterare

Jan Larsson – kassör

Daniel Smedberg 

Anthon Haväng

Ossian Edlund

John Lundqvist

Fredrik Lundqvist

Marie Vannerstedt – suppleant

2016 års styrelse tackar för sig och önskar 2017 års styrelse lycka till!