Instrumentlista & Källförteckning till artikeln ”Instrumentmakare P.A. Carlson” – MarschNytt 169

I nummer 169 utav Marschnytt hade vi med en artikel om Instrumentmakaren P.A. Carlson”. I denna hänvisade vi till en instrumentlista som dessvärre inte fick plats i tidningen så den kan ni finna nedan. Även källförteckningen till det fina arbetet återfinns under instrumentlistan.
Blåsinstrument tillverkade av instrumentmakare P. A. Carlson, Carlskrona.

Förteckningen är systematiserad i följande ordning i förekommande fall:
Museum: Instrument / Inv. nr / Märkning / Tillbehör, kommentar.
Blekinge Museum:
Trumpet / 768 / P A Carlson 1809 / F-märkt bygel.
Göteborgs Stadsmuseum:
Inventionshorn / GM:3852 (http://62.88.129.39/carlotta/web/object/30198)
Helsingborgs Museum:
Tvärflöjt (http://museum.helsingborg.se/web/object/11426)
Kulturhistoriska Museet i Lund:
Valthorn / KM 4421 / P A Carlson / Munstycke & 5 byglar (http://home.swipnet.se/nmas/Carlsson_4421.htm)
Scenkonstmuseet (f.d. Musikmuseet), Stockholm:
Flöjt, piccolo / N 77219 /
Tvärflöjt / M 21 /
Tvärflöjt / M 435 /
Tvärflöjt / M 1573 /
Tvärflöjt / M 2279/
Basun / M482 /
Inventionshorn / M 1556 / 5 byglar: Diss,C,B,E,D
Inventionshorn / F 64 (M 64?)
Kenthorn / M479 /
Kenthorn / N 30283 /
Naturhorn / M 1464 /
”Halbmond” (signalhorn, flygelhorn) / M 1465 /.(Flera av museets instrument på http://scenkonstmuseet.se/samlingar/instrument/)
Nydahls Samling, Stockholm (Stiftelsen Musikkulturens Främjande):
Trumpet / IBB 004 / P A Carlson;
Naturhorn / IBB 010 / Petter A Carlson Carlskrona / 7 byglar: C, D, Diss, E, F, A, B.
Smålands Museum, Växjö:
Tvärflöjt.
Västergötlands Museum, Skara:
Klafftrumpet / P A Carlson C:krona / med 5 klaffar;
Kenthorn / P A Carlson Ckron Stenberg / med 6 klaffar;
Inventionshorn /P A Carlson Ckrona / med F-bygel;
Inventionshorn / P A Carlson i Karlskrona / med F-bygel;
Inventionshorn / P A Carlson Ckrona Skara / med Diss-bygel;
Horn / P A Carlson Ckrona Skara / med 6 klaffar.
Östergötlands Länsmuseum, Linköping:
Inventionshorn /A 7784.
Privat ägo (Elisabeth Åkervall): Inventionshorn / P A Carlson / 5 byglar.

 Källor

Blekinge Museum:
Liljas arkiv. – Svahns tomtregister. – Museets fotoarkiv.
 

Karlskrona Stadsarkiv i Landsarkivet, Lund:
Karlskrona Hall- och Manufakturrätt, Protokoll och förteckningar. –Rådhusrättens och Magistratens arkiv. Karlskrona stads mantalslängder.
Lantmäteriet i Karlskrona: Stads- och tomtkartor
Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm:
Kungl. Musikaliska Akademiens protokoll (Serie A)
Kyrkoarkivalier: Tyska församlingen i Karlskrona samt Jämjö och Kristianopels församlingar
Inventering av blåsinstrument tillverkade av P. A. Carlson [E. Wahlsteen]. Kontakt med c:a 45 museer i Sverige samt två museer i Danmark (förf.).

Litteratur

Bromé, Janerik: Karlskrona stads historia, del 2 (1934), 1790 – 1862
Helenius-Öberg, Eva: ”Svenskt instrumentmakeri 1720 – 1800. En preliminär översikt”. Svensk Tidskrift för Musikforskning 1977:1, s.5-43. (http://www.musikforskning.se/stm/STM1977/STM1977_1HeleniusOberg.pdf )
Nilsson Harald: ”Instrumentmakare I. .Wahl och hans verkstad”. Kulturens årsbok 1942 (Lund 1942), s. 77-111.
Wahlsteen Eric:”Lunds akademiska kapell. Studium av instrument samt särstudium av P A Carlssons (1779 – 1843) valthornsproduktion”. Movitz 2005/ 21 & 22.
Instrument- och personuppgifter i Nordisk Familjebok; ”Uggleupplagan” och Sohlmans musiklexikon, 2:a uppl.