FÖRSVARSMUSIKEN SÖKER FÖRSTE MUSIKDIREKTÖR 

Försvarsmusiken är den enhet i Livgardet som har funktionsansvaret för svensk militärmusik. FöMus består idag av tre musikkårer och enhetsledning. FöMus uppgift är att stödja statsledningen och Försvarsmakten med musik, till exempel vid utländska besök, nationella högtider, vaktparader och kungliga audienser. Musikkårerna genomför dessutom konserter för allmänheten. Idag kännetecknas militärmusiken av professionalism, flexibilitet och genomför över fem hundra framträdanden varje år. FöMus utför uppdragen med sina tre professionella musikkårer Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår. Därutöver nyttjas hemvärnets musikkårer i statsceremonier främst vaktparader.
FöMus söker en person erfarenhet av och förmåga att utveckla den svenska militärmusiken. Arbetet innebär såväl klassiskt stabsarbete som ren musikverksamhet. Personen är du öppen och social men kan även agera självständigt. Hen har en god arbetsförmåga och är van vid att ta stort personligt ansvar och se lösningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för Förste Musikdirektören:
* Biträda Musikinspektören samt övrig mil/adm. personal inom FöMus som sakkunnig
* Arbetsleda övriga musikdirektörer inom FöMus
* Leda centrala produktioner inom FöMus enligt Musikinspektörens bestämande
* Leda centralt programråd
* Delta i och kvalitetssäkra FöMus centrala planingsprocess avseende musikaliskt innehåll och genomförande
* Kunna stödja musikkårerna i musikaliska profilfrågor
* Kunna medverka som instuderare och dirigent vid FöMus musikkårer vid behov
* Beredd att medverka i särskilda arbets- och projektgrupper inom FöMus
* Beredd att stödja musikkårerna i produktionsfrågor
Mer info:
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/12983/forste-musikdirektor-vid-forsvarsmusiken/