Bokanmälan Dirigenter i uniform

Som MMS medlemsblad, Marschbladet, redan har berättat om, gavs under maj månad en första version ut av boken Dirigenter i uniform i ett antal arbetsexemplar. MMS fick ett av dessa. Det är ett mycket, mycket imponerande arbete, både i volym och i efterforskning, som författaren Björn Fredriksson lagt ned under många år på att skapa ett stort antal ”miniporträtt” av militärkapellmästare. På ca 300 sidor med 6-10 artiklar på varje sida presenteras framlidna militära dirigenter med uppgifter om nationalitet, levnadsår, befattningar, militär tjänstegrad och ett urval av kapellmästarnas marscher och andra kompositioner.

En andra version av Dirigenter i uniform utkommer kring årsskiftet 2021/2022. Till den ska författaren göra redigeringar och kompletteringar, och persongalleriet ska utökas till att omfatta även ett antal nu levande, men avgångna militärkapellmästare.

 

Björn Fredriksson

 

Författaren, Björn Fredriksson, har tidigare varit kanslichef på MMS och chefsordförande i The International Military Music Society (IMMS).

 

Hans Nordmark