Seminarium om militärmusik 19 juni

 

Seminarium om militärmusik 19 juni

Kungliga Krigsvetenskapsakademien anordnade den 19 juni 2021 på Armémuseum i Stockholm ett seminarium med rubriken funktion – tradition – innovation, detta med anledning av att Kungliga Musikaliska Akademien i år firar 250-årsjubileum.

En halvtimme före seminariet spelade en sextett ur Arméns musikkår blandad musik i moderna arrangemang utanför Armémuseum.

Efter inledningsord av Krigsvetenskapsakademiens ständige sekreterare Björn Andersson öppnades seminariet av dagens moderator, ambassadör Michael Sahlin, som även han är ledamot av Krigsvetenskapsakademien. Sedan följde tre anföranden.

Militärmusiken i Sverige från det sena 1600-talet till början av 1900-talet

Det första anförandet hölls av Ann-Marie Nilsson, docent i musikvetenskap, och handlade om militärmusiken i Sverige från det sena 1600-talet till början av 1900-talet, I början av perioden spelades musik på skalmejor och oboer. Så småningom tillkom dulcianer, horn, fagotter, klarinetter och andra instrument. 

Länge var det regementschefen eller officerskåren som avlönade musikerna, men en bit in på 1800-talet tilldelades statliga bidrag till 10 musiker per regemente. Det var då som musikkårer i modern menig uppstod. Under indelningsverkets tid spelade militärmusikerna huvudsakligen vid regementenas årliga möten under några veckor på somrarna. Under resten av året måste de försörja sig på annat sätt.

Militärmusikkårerna kom under slutet av 1800-talet att bli förebilder – och många militärmusiker kom att bli lärare och instruktörer – för de civila folkrörelseorkestrar som bildades.

Militärmusikens repertoar

Musikdirektör Andreas Hanson vid Arméns Musikkår höll ett lättsamt men kompetent och tänkvärt anförande om militärmusikens repertoar, i parad och på estrad. 

Militärmusikerna spelar naturligtvis vid militära ceremonier, men också vid nationella och lokala högtidligheter och vid konserter för allmänheten. För hundra år sedan spelade militärmusikkårerna liksom nu både klassiskt musik och tidens aktuella musik. Förr var samhället musikfattigt, men idag kan alla höra sin favoritmusik i lurar dygnet runt. Att med en blåsorkester konkurrera i det enorma musikutbudet är svårt.

Blåsorkestern i sin traditionella form har vissa speciella kvaliteter. Den är traditionsbärare, den kan spela utomhus i nästan alla slags väder, och den kan tämligen enkelt transporteras till alla typer av spelplatser. Det är unikt bland orkestrar.

Repertoaren måste vara attraktiv för både publiken och musikerna. Det gäller vid alla typer av spelningar, alltifrån konserter för allmänheten och spelningar för svenska soldater i utlandstjänst långt hemifrån.

Musik i monter

Thomas Roth, förste museiintendent vid Armémuseum, höll ett kort anförande om vad som finns i museernas arkiv och montrar.

Estradsamtal

Efter anförandena följde ett samtal mellan de medverkande och med inlägg från publiken. En av kommentarerna som kom fram var att det är viktigt för militärmusiken att spela rätt musik på rätt plats vid rätt tillfälle. Där har militärmusiken en styrka.

Ett längre referat kommer i nästa nummer av Marschnytt.

Roger Hansson

 

Diskutera denna nyhet på vår facebooksida

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer