Det var inte Beethoven – det var Walch

Queen Elizabeth Ii Funeral 19 09 2022 60 52369907775

Aktuellt har fackpressen skrivit om de sorgemarscher som spelades under Drottning Elisabeths begravning den 19 september 2022. Därvid har ofta refererats till ”Funeral March No. 1 by Ludwig van Beethoven”. Också mer detaljerat som ” Marcia funebre sulla morte d’un Eroe”. Och ”Trauermarsch aus der Sonate Nr. 12 a-moll op 26”. Följande är riktigt.

Johan Heinrich Walch har komponerat den aktuella marschen Funeral March No. 1!

Historien går tillbaka till en artikel av Werner Probst, långvarig vice ordförande i tyska Gesellschaft für Militärmusik och ansvarig för blåsmusik i tyska radio- och TV stationen WDR i Köln, i nummer 2 av årgång 1998 i ”Mit klingendem Spiel”, föreningens tidskrift. Lars C Stolt har också tagit upp resonemanget i Marscher med historia och nu senast Francis Peters i Defilé, tidskriften för IMMS Holland.

I en korrespondens 1998 mellan Werner Probst och föreningsmedlemmen Bohumil Pesek i Prag och efter kontroll i Archiv Militärmusik i Kärnten kunde fastställas, att i musikarkivet återfinns en komposition som bilaga 13 i Werkverzeichnis Ludwig van Beethoven med titeln ”Trauermarsch f-moll für Klavier Andante (Adagio)” med angivande av följande kompositör: ”Johann Friedrich Walch (1776-1855).

I bland har Beethoven också angetts som kompositör av Pariser Einzugsmarsch, men även här är Walch den rätte upphovsmannen. Lars Stolt nämner i sin artikel marschen ”Prince Albert”, som är förbandsmarsch ”Quick March” för f.d. Somerset Light Infantry, med Walch som möjlig kompositör och Stephen Glove som osäker upphovsman. Här torde emellertid Glove vara den rätte och inte Walch.

I sammanhanget Drottningens begravning kan nämnas, att i musikplanen från för 15 år sedan gjord av Graham Jones i sin egenskap av Senior Director of Music Household Brigade var Carl XV sorgmarsch av Conrad Nordqvist avsedd som ett av styckena i processionen uppför kullen till Windsor Castle – men nuvarande Director of Music valde bort den till förmån för mer ”traditionella sorgmarscher…

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer