Erbjudande för MMS:are: Lyssna till Nylands Brigads Traditionsmusikkår på Karlberg

Nylands Brigads Gille i Sverige har årsmöte i Samlingssalen på Karlbergs slott den 10 februari kl. 13.00.

För att celebrera Finlands Försvarsmakts 100-årsjubileum i år, har bl.a. Nylands Brigads Traditionsmusikkår fått anslag för att ge konserter under året. Vi har inbjudit Kåren, och den kommer efter vårt årsmöte – kl. 14.00 – ge en konsert.

Tyvärr har till dags dato förvånande få av våra egna medlemmar anmält sig, och vi tycker att det vore pinsamt om musikkårens besättning skulle vara större till antalet än lyssnarskaran, så därför bjuder vi på detta sätt in MMS och hoppas på positiv respons. Konserten är gratis. Om någon vill delta i eftersitsen i Kadettmässen, kostar det 90 kronor.

Anmälan senast söndagen den 4 februari med namn och personnummer

samt önskemål om förtäring:

Ordf. Björn Säfwenberg, epost: bjorn.safwenberg@telia.com