Ny handbok för militärmusik

En ny handbok för militärmusik inom Försvarsmakten har tagits fram, inom ramen för de nya paradreglementena.

Handboken utgör Försvarsmaktens anvisningar för militärmusik och en sammanfattning över fastställda förbands- och traditionsmarscher, igenkänningssignaler och signaler.

Syftet med serien av reglementen och handböcker ”Parad” (PARAD1/8) är att utgöra Försvarsmaktens gemensamma grund för formellt uppträdande i sluten ordning, parader och myndighetens traditionsvård. Arméns, marinens och flygvapnets olika traditioner har i det längsta omhändertagits och endast förändrats där enhetlighet inom Försvarsmakten är särskilt påkallad.

Du hittar reglementet här!

 

Foto: Kim Svensson, Combat Camera/Försvarsmakten