Hemvärnets musikkår Lund spelar in en ny skiva

Under våren spelar Hemvärnets musikkår Lund in musik av Percy Grainger. Denne australiensare är kanske den som bäst utnyttjat och utvecklat blåsorkestern till dess fulla potential som symfonisk enhet. Kåren har under lång tid spelat diverse stycken av Grainger (dirigent Jörgen Flinks personliga favorit) men har nu, för att utveckla kåren såväl klangmässigt som musikaliskt, inlett ett projekt för att föreviga detta på skiva och andra distributionsformer.

Under tre tillfällen på våren 2018 spelas totalt ett 15-tal verk in – däribland det stora orgel och orkesterverket The Power of Rome and the Christian Heart med Anders Johnson, till vardags lektor i orgelspel vid Lunds Universitet, på orgel.

Inspelningshelgerna utvecklar kåren på flera plan – koncentrationen måste vara på topp och man kan ta sig den där extra tiden att fila på intonation och interpretation för att åstadkomma ett resultat som håller i längden. En kul detalj med att spela just Grainger är hans faiblesse för träverket – i partituren finns såväl kontrabasklarinett, kontrafagott som bas-saxofon och allt det ska även sättas på plats i det slutgiltiga resultatet.

Skivan beräknas vara klar för distribution till hösten.