Årsmöte 2018 – Dags att anmäla sig

Ärade medlem!
Välkommen till Militärmusiksamfundets årsmöte å Kavallerikasern, Lidingövägen 28 i Stockholm klockan 13:00 söndagen den 8:e april 2018. Eftersom mötet hålls på militärt område behöver vi Ditt personnummer. Möteshandlingar finner Du på våra medlemssidor.

I år har styrelsen ordnat landgångar med tillhörande dryck på mässen samt biljetter till Armens Musikkår konsert i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, klockan 15:00. Priset är till viss del subventionerat utav samfundet. OBS – endast 25 biljetter finns tillgängliga – först till kvarn-principet gäller för dessa.

Om man väljer att äta innan är det samling klockan 12:00.

Anmälan sker här