Hemvärnsmusikungdom, en möjlighet till rekrytering för Hemvärnets musikkår Jämtland!

Under några år så har signalerna kommit både från musikkår och kulturskolor att det är ett vikande intresse hos ungdomar att spela främst blåsinstrument och trumma. I framförallt högstadie och gymnasieåldern så börjar intresset vika, då i konkurrens med idrott och andra ungdomliga  aktiviteter. En anledning, bland många, är att spela instrument kräver både självdisciplin och mängdträning. Att inte ha något som då fokuserar elevens vilja att fortsätta spela, gör att eleven ledsnar och omprioriterar. Detta tapp i intresse har nu börjat hota musikkårernas existens och deras rekrytering av musiker, vilket leder till att musikkårerna saknar bemanning och har inte kåren bemanning, så kan man heller inte framföra musik av den klass som behövs och kåren läggs ner.

 

Med detta inför ögonen så påbörjades redan hösten 2017 en idéskiss för att rekrytera fler musiker.  En del i detta var att man vid Hemvärnets musikkår Guldsmedshyttan hade under några år genomfört Military Band Weekend. Där har man under en helg varje år genomfört spelningar , exercis mm och  genom denna helg kunnat rekryterat flera musiker till musikkåren. En idé om att man skulle kunna genomföra detta som en del av den befintliga ungdomsverksamheten påbörjades. Under 2018 så lyftes detta till ytan och en förstudie gjordes hur det ser ut i länet och hur många det är som spelar blåsinstrument och trumma. Det visade sig finnas ungdomar som både var intresserade och som höll relativt hög klass på sin musik.  Några ungdomar inbjöds att delta i musikkårens civila ensemble Östersund Symphonic Bands julkonsert. Dessa jublade när konserten var genomförd. Frågan var bara hur man skulle kunna få med ungdomarna!

 

I projektets början så visade det sig att det fanns stor okunskap kring ungdomars deltagande.  Uttryck som ”ungdomar får och kan  inte”, ”de måste vara svenska medborgare” och ”barnsoldater” förekom frekvent. Det behövdes således en djupdykning i försvarsmaktens regelverk för att reda ut vad man får och inte får. Klart är att det är inga bekymmer för en musikkår att bedriva hemvärnsmusikungdomsutbildning. De får ut samma uniform och de får delta i spelningar som inte är pliktspelningar eller högvakt/vaktparad. Men det öppnar upp för att delta vid repetitioner, egna konserter och spelningar.  Både julkonsert, blåsmusikens dag och vissa spelningar för både förband och utbildningsgrupper är öppna för ungdomarna att delta på. Framförallt så öppnar det upp, på sikt,  för utbyte med andra kårer både i Sverige och utomlands i likhet med försvarets övriga ungdomsutbildning. De kan t.ex. som försvarsmusikupplysning följa med vid genomförande av högvakt men inte delta i vaktparaden. Vi genomför vinterkurser med övriga ungdomar så varför inte besöka slottet, och kanske träffa några ur de professionella kårerna?  Det kräver lite extra av ungdomsledarna men det kommer kåren åter i form av nya ambitiösa musiker.  Kanske innebär detta även en framtida rekryteringsbas för våra militära professionella kårer!?

 

Hur är då hemvärnsmusikungdomsprojektet upplagt?  I maj genomförs en ”prova på”- dag med allmän försvarsmusikupplysning. De ungdomar som nu är intresserade att fortsätta, skrivs in i ungdomsverksamheten  och påbörjar sin grundkurs. Grundkursen innebär att man deltar i ett par utvalda repetitioner under våren. Under hösten så genomförs en helg i militär stil med kasernboende mm. och sedan avslutas grundkursåret med musikkårens/ ÖSBs julkonsert. När grundkursen är genomförd så övergår eleverna till fortsättningskursen och här får eleverna hämta ut Musikdräkt m/87A. Skillnaden vi har gjort, då det saknas styrningar för detta i R Unibest, är att ungdomarna anlägger gul namnbricka med texten UNGDOM på, de erhåller inte axelprydnad och anlägger inte förbandssymboler på axelklaff och rockslag utan endast lyra, ej heller tecken för hemvärnsmusiker.  På så sätt skiljer vi avtalspersonal från ungdomsverksamheten. Vi tror att vi på detta sättet kan öka rekryteringen, ge ungdomarna något att se fram emot och öka intresset för blåsmusik överlag. Vi kommer fortlöpande utvärdera och följa upp projektet.

 

Peter Kardin

Projektansvarig officer vid Fältjägargruppen.