Hur ska svensk militärmusik leva vidare? – Reflektion av Fabian Johansson

Emb Didrik

Hur ska svensk militärmusik leva vidare? – Reflektion av Fabian Johansson

En fråga som börjar bli allt mer aktuell är hur vi ska kunna rekrytera nya militärmusiker för framtiden. Tyvärr ser vi en utveckling där allt färre barn och ungdomar väljer att börja spela ett instrument. Många som väl påbörjat sitt musicerande väljer allt för ofta att inte fortsätta med det. Detta har lett till att en del av landets orkestrar och musikkårer nu hotas av nedläggning. Det finns dock förslag till åtgärder som kan vidtas för att musiken och militärmusiken i synnerhet ska bli mer attraktiv. Föreningar, orkestrar, musikkårer och kulturskolor behöver samarbeta mera!

Vi förflyttar oss bakåt i tiden till när jag började mitt musicerande på kulturskolan i Ängelholm 2007. Då var jag åtta år gammal. Jag precis som andra i min ålder var inte så mycket på internet när vi var yngre. På den tiden i Ängelholm ägnade man sig antingen åt musik på kulturskolan eller någon typ av sport. Det var det man gick till när man inte var i skolan, och de flesta tycktes hitta sin hobby. När jag för första gången lärde mig att spela slagverk fick jag snabbt upp ögonen för Engelholm Marching Band. Engelholm Marching Band är en ungdomsorkester med musikstilen hämtad från de amerikanska high school-banden och marschexercis från våra svenska militärmusikkårer. Just marschexercis, marschmusik och figurativa program var det häftigaste jag hade sett från Engelholm Marching Band, och jag kommer ihåg när jag stod som liten på Stortorget varje sommar och kollade på orkestern när de uppträdde. Idag har jag spelat i Engelholm Marching Band i tio år, men tyvärr har bandet inte riktigt samma styrka som de hade när jag började där.

Engelholm Marching Band har varit min vägledare till att vilja bli hemvärnsmusiker. Eftersom jag fått vara med i en ungdomsorkester som genomför figurativa program har det gjort att man blivit inbjuden till evenemang där militärmusikkårerna är med. Jag har bland annat medverkat i Eksjö International Military Tattoo, Ystad International Military Tattoo och många utlandsresor. Att som ung musiker fått se de svenska militärmusikkårerna och militärmusiken har gjort att jag satt upp mål med min musik. Målet var att bli militärmusiker på något sätt. Idag spelar jag i Hemvärnets musikkår Ängelholm så ett mål har jag uppnått. Engelholm Marching Band är en marscherande orkester vilket gjort att jag tidigt lärt mig att spela och gå samtidigt. Det jag har stor nytta av idag är marschexercisen. Tack vare Engelholm Marching Band sitter den som en smäck. Det går nog inte en dag utan att jag spontant utövar någon form av marschexercis, vilket jag älskar. Utan Engelholm Marching Band hade jag inte träffat alla vänner som jag delar samma intresse med. Alla jag känner genom Engelholm Marching Band står mig väldigt nära och det är jag tacksam för. Det Engelholm Marching Band har gett mig är att jag sällan tröttnar på musik. Engelholm Marching Band har fått mig att vilja avancera musiken och speciellt marscherandet.

Om vi istället talar om barn som är åtta år idag är inte trenden direkt att spela ett instrument eller att gå runt och marschera. Det märks nu att det finns färre elever på kulturskolan och fler i min egen ålder lägger instrumentet på hyllan när vuxenlivet börjar. Det syns bland annat i kulturskolornas orkestrar att det finns ett underskott på blåsare, vilket gör att man försöker sätta ihop de äldre med de yngre för att överhuvudtaget kunna spela tillsammans som en orkester. Utvecklingen är hemsk att se för den som på något sätt sysslar med musik. Detta får inte fortsätta!

Vi måste förhålla oss till att tiderna har förändrats. Då fler barn hellre sitter hemma uppkopplade på nätet behövs det nya sätt att få dessa att välja musiken. Vi behöver även göra militärmusiken mer attraktiv, så att fler fortsätter med sitt musicerande. I Ängelholm idag försöker man vända på trenden. Engelholm Marching Band har bland annat börjat göra betydligt fler skolkonserter runt om i kommunens grundskolor. Även om orkestern inte är lika stor till antalet nu som förr, försöker den ändå bibehålla samma kvalité på excercis och musik som tidigare. Detta tycks ha tilltalat en del barn, eftersom man ser vissa får den där ”wow-känslan” vid uppträdandena, samma ”wow-känsla” som jag själv fick när jag såg orkestern som liten. Enligt Magnus Fransson, ledare och dirigent för Engelholm Marching Band, har kulturskolan i Ängelholm fått en del extra ansökningar tack vare genomförda konserter på grundskolorna.

I Militärmusiksamfundets tidskrift har Hemvärnets musikkår Ängelholms sekreterare skrivit om musikkårens framgångssaga i en artikel. Där står bland annat om hur viktigt samarbetet har varit mellan musikkåren och den kommunala musikskolan. Tack vare att de nu på senare tid börjat anordna gemensamma evenemang, såsom blåsmusikfestival i Ängelholm, har de yngre musikerna i staden fått träffa de äldre. Detta har varit viktigt just för att visa de yngre att man kan ta sitt spelande vidare och utvecklas. Dessutom, när alla orkestrar träffas och spelar tillsammans, kommer de varandra närmre och det blir naturligt för de yngre att flytta över till nästa orkester då de börjar bli äldre. Fler evenemang leder också till att vi syns oftare för allmänheten. Engelholm Marching Band och Hemvärnets musikkår Ängelholm försöker visa upp sina figurativa och musikaliska program både på hemma- och bortaplan, för att locka till sig fler musikanter. I orkestrarna har detta gett resultat, speciellt i Hemvärnets musikkår Ängelholm. Hemvärnets musikkår Ängelholm har idag medlemmar från hela Skåne. Många av medlemmarna kör långa sträckor för att få vara med och spela i musikkåren.

Hemvärnets musikkår Ängelholm har varit bra på att lyfta fram ungdomarna i orkestern. Vill man som ung musiker i Ängelholm fortsätta med marschmusik och marschexercis efter Engelholm Marching Band, är det i Hemvärnets musikkår Ängelholm som de börjar spela. Jag vet att det finns fler hemvärnsmusikkårer som diskuterar att rekrytera in hemvärnsungdomar i sin verksamhet. Detta tycker jag är en utmärkt idé. Eftersom Hemvärnets musikkår Ängelholm även fungerar som civil stadsmusikkår har det varit lätt att rekrytera in dem som även är under 18 år. Ju fler ungdomarna är i musikkåren desto större sannolikhet är det att de stannar kvar och fortsätter spela. Ungdomarna har då fler de kan knyta sig till och prata med även utanför musikkårens verksamhet. Hemvärnets musikkår Ängelholm har idag ca 60 aktiva medlemmar och 10 vilande, mycket tack vare att ungdomarna genom åren valt att stanna kvar och bli hemvärnsmusiker.

För att vända trenden hos barn och ungdomar idag, och väcka intresse för musik, behöver vi låta aktiva orkestrar synas tidigt i deras liv. Vi behöver visa barn hur fantastiskt roligt och coolt det är att spela ett instrument. Därför är musikevenemang i stora och små städer, där allmänheten kan komma och se musiklivet, av yttersta vikt. Evenemangen kan involvera både ungdomsorkestrar och militärmusikkårer för att säkra att de som redan spelar stannar kvar och för att snappa upp unga musiker till militärmusiken. Har man som ungdomsorkester möjlighet till att marschera och utföra figurativa program tycker jag att det är en väldigt bra idé att ha inkluderat i sitt program. Man blir väldigt attraktiv som orkester och får möjlighet till att bli inbjuden till de stora evenemang där man oftast möter militärmusiken. Ungdomar som spelar i en hemvärnsmusikkår, eller annan orkester som sysslar med militärmusik, behöver lyftas fram för att se till att de inte tröttnar på militärmusiken. Hemvärnets musikkårer behöver komma längre i frågan om att anställa hemvärnsungdomar i sin verksamhet. Ju fler ungdomar som rekryteras in i militärmusiken, desto ljusare ser framtiden ut för militärmusiken. 

I Ängelholm har det gynnat militärmusiken genom tätt samarbete mellan Hemvärnets musikkår, ungdomsorkestrar och kulturskolan. Rekryteringen till militärmusiken fortsätter i rätt riktning för staden. Det finns nog inte någon enskild rekryteringsåtgärd för att säkra rekryteringen till militärmusiken. Allt handlar om att synas mer, väcka intresse, anordna gemensamma evenemang och inte minst att lyfta fram de unga musikerna som finns och de nya som tillkommer. Låt oss säkra framtiden för militärmusiken tillsammans!

Fabian Johansson

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer