Lägesrapport om Göteborg Wind Orchestra (GWO)

Lägesrapport om Göteborg Wind Orchestra (GWO)

Situationen för GWO är fortfarande långsiktigt osäker. Göteborgs stad fattade i slutet av förra året beslut om ett stöd på sammanlagt 3,5 milj kr, men beslutet gäller enbart för 2021. All personal sades upp, och alla musiker började året i arbetslöshet, men blir återanställda senare under 2021. Ledningen arbetar nu med att planera och förbereda den fortsatta verksamheten, som delvis ska genomföras i ensembleform.

Mer information finns på https://gwo.se

Hans Nordmark