Referat från MMS styrelsemöte den 22 mars 2021

Referat från styrelsemöte den 22 mars 2021

2020 års bokslut, liksom alla andra årsmöteshandlingar är skickade till revisorerna inför årsmötet i höst. Hittills i år har 362 medlemmar betalat in 92 000 kr 

Alla sextett- och pianonoter är nu registrerade, alla tidskrifter är genomgångna och organiserade och bokregistret håller på att uppdateras.

Ny webbstatistik visar att de flesta webbesöken görs från Sverige och de omfattar 25 % av alla besök. Om något särskilt inträffar kan det leda till 1 400 webbesök på en dag, men det vanligaste antalet är 400-500. Låsta artiklar på webbens förstasida har övervägts, men har troligen fler nackdelar än fördelar. Clubhouse ska övervägas som ny kanal och vi behöver fler mål och mer statistik för de sociala medierna. Anthon och Ossian ska sätta ihop frågor till 25 marscher som Lokalgruppen ska plocka fram ur samlingarna. Marscherna och frågorna ska sedan publiceras på sociala medier. 

Denna gång inga enskilda medaljärenden, men ett nytt förslag till medaljkommitté diskuterades. De formella besluten om tilldelning av utmärkelser ska fattas av styrelsen, men medaljansvarig har frihet att knyta vilka personer han vill till sig för att bereda nomineringarna. 

Sven Lundberg från Marschnyttredaktionen medverkade på styrelsemötet för att diskutera ett antal tankar och frågeställningar som redaktionen tagit fram. Frågorna kommer vi att behöva jobba med en period framöver. Några första slutsatser från detta möte: * Tätare dialog mellan styrelse och redaktion. * Ledartexten ska rymmas på en sida. * Innehållsförteckningen ska innehålla samtliga artiklar. * Fortsatt publicering av marschporträtt och allmänna kapitel ur Förbimarsch i parad. * Arbetssätt och tidsplanering, inkl. korrekturläsning och rättelser ska ses över. 

Lexikongruppen ska vänta att sammanträda tills den kan träffas fysiskt. Vår medlem Per-Eric Jansson i Tyskland kommer att skänka oss utländska militärmusiktidskrifter och tattooinspelningar i sommar. En dansk medlem, Per Larsen, frågar efter överföringar från 78:or till CD med Svea Livgardes musikkår och Per Grundström. Vi ska undersöka om det är möjligt. Samarbetsmöjligheter med Blåsmusikcentrum på Musikhögskolan Ingesund och Landslaget i Blåsmusik ska undersökas.

Nästa styrelsemöte: 26/4.

Hans Nordmark

Ordförande