In memoriam: Lars C Stolt


Patentkonsult emeritus Lars C Stolt, Stockholm, har avlidit i en ålder av 90 år. Han efterlämnar hustrun Aino, släkt och vänner.


Urstockholmaren Lasse togs av sin far som pojke med till vaktparaderna, och där och då väcktes intresset för marschmusik. Ett minne han gärna berättade om är en uppvisning på Gärdet under tidigt 1950-tal, när flygplan från vilka mässingsblåsare spelade Ivar Widners ”Signalmarsch nr 1” defilerade förbi hedersläktaren.

I mitten av 1960-talet, då diskussionen om den svenska militärmusikens övergång till regionmusik pågick för fullt, var Lasse med bland grundarna av föreningen Svenska marschfrämjandet (numera under namnet Militärmusiksamfundet) med det uttalade syftet att bevara de gamla svenska militärmusiktraditionerna.

Lasse samlade systematiskt uppgifter om musik och musiker. Otaliga är de skivor med marschmusik, inspelade av såväl Militärmusiksamfundets egen musikkår som av olika hemvärnsmusikkårer, vilka försågs med stilistiskt eleganta texter författade av Lasse. Vi som hade förmånen att medverka i denna skivutgivning upphörde aldrig att förvåna oss över den oerhörda faktakunskap som Lasse kunde förmedla och på det sättet han förmedlade den.

Lasse kunde ha bestämda uppfattningar om olika företeelser. Välkänd inom militärmusikkretsar är debatten om upphovsmannen bakom den välkända ”Södermanlands regementes marsch”, där Lasse källkritiskt förfäktade att denne måste förbli okänd.

I snart nog varje nummer av Militärmusiksamfundets tidskrift Marschnytt kom Lasse att medverka med någon initierad och välskriven artikel om marscher och marschkompositörer. Frågan hur denna lärdom skulle förvaltas i framtiden löste Lasse genom att samla sina rön i boken ”Förbimarsch i parad”, en auktoritativ skrift på över 700 sidor.

Det är med stor saknad vi minns Lasse och vi hedrar honom genom att spela ”Marcia Stolt” och ”Med svärd och eklöv”, bägge marscher tillägnade Lasse av kompositörerna Harry Sernklef respektive Ingemar Badman.

För Militärmusiksamfundet:

Per Iko, Hans Nordmark, Jan Thor

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer