Nordisk dragonkonsert på KMH

Img 1409

I Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan möttes på torsdagskvällen den 26 januari Dragonmusikkåren i Villmanstrand och Livgardets dragonmusikkår i redovisningen av ett unikt musiksamarbete.

Så här skriver Chefen för Försvarsmusiken, Kommendörkapten Roger Lodin, i det tryckta konsertprogrammet: Detta är första gången som våra vänner och kollegor från Dragonmusikkåren i Villmanstrand är här i Stockholm på besök. Detta utbyte mellan vår dragonmusikkår och den finska är ett första led i ett långt samarbete både på en konstnärlig nivå men också på en insatsnivå. Med ett krig i Europa är det viktigt att verka och öva tillsammans. Tack vare musikens språk kan vi kommunicera med varandra på ett enkelt sätt för att lösa uppgiften. Även om konserten idag känns positiv, finns det andra tillfällen där vi kommer att behöva samarbeta för att lösa en uppgift som inte är lika positiv. Nu ser vi fram emot en konsert där vi förenar, förstärker och förgyller vårt samarbete mellan våra länder.

Konserten förstärktes av bildspel

Konserten blev till mäktig och högtidlig upplevelse på högsta professionella musikaliska nivå, och en demonstration av vilket resultat internationellt musiksamarbete kan åstadkomma. Intrycket och upplevelsen förstärktes mot bakgrunden av världsläget. Detta kändes alldeles särskilt mot slutet av konserten när Finlandia, Land, du välsignade, Arméns tapto, Segnale Solenne och de båda nationalsångerna spelades. I samband med att en kavalleribrigad etablerades 1921 i Villmanstrand (i södra Karelen i östra Finland) sattes även en musikkår upp där. Den har bytt namn många gånger under årens lopp och heter sedan 1990 Dragonmusikkåren. Till besättningsformen är musikkåren en symfonisk blåsorkester med 34 musiker. Enligt programmet kan musikkåren uppträda även i mindre ensembler. Man samverkar mycket med det civila musiklivet i närområdet och ger årligen ca 150 konserter!

Den finländska dragonmusikkårens dirigent heter Tomi Väisänen. Han tillträdde som kapellmästare 2021 och har tidigare varit dirigent för Kajanalands, Lapplands, Flygvapnets och Gardets militärmusikkårer. Den svenska Livgardets dragonmusikkår (LDK) dirigerades av sin musikdirektör Joakim Unander. Konferencierer var Marjo Riihimäki, själv etablerad dirigent i Finland, och LDK:s regementstrumslagare Eugen Qvarnström.

De båda musikkårerna framträdde dels var för sig, dels tillsammans. När man spelade tillsammans pauserade vissa av mässingsblåsarna i hela stycken eller man turades om att spela i olika avsnitt och repriser för att inte klangen skulle bli för brassdominerad. Dirigenterna turades också om på pulten.

Programmet finns i sin helhet här nedan. Några kommentarer om några av styckena: Fanfartrumpeter och jägarhorn förekom i flera musikstycken, bl.a. Marsalkan hoveatorvet, och bidrog till feststämningen. Päivä Breitenfeldissa (En dag i Breitenfeld), som bestod av flera kortare musikstycken illustrerades med dåtida teckningar, vissa färglagda, av slaget vid Breitenfeld 1631. Bilderna exponerades på en vit jätteduk bakom orkestern, vilket förstärkte musikupplevelsen och gav den ett tydligt historiskt sammanhang. Bland de historiska musikstyckena som spelades, kände jag igen psalmen Vår Gud är oss en väldig borg och Finska rytteriets marsch (Den tyska titeln Schwedischer Reitermarsch blir förståelig i det här sammanhanget).

Till ackompanjemang av 11 musiker ur LDK framförde Alice Palm Bautista en sats ur Bernhard Crusells hornkonsert. Det gjorde hon fantastiskt bra med stor virtuositet. Även ackompanjemanget var mycket skickligt framfört, lyhört och med stor precision, under Joakim Unanders ledning. Som helhet blev det till kammarmusik för blåsare på högsta nivå och en av konsertens små pärlor. Joonas Hyttis tolkning av en av satserna i Philip Sparkes Euphonium concerto var också virtuositet på hög nivå. Tangon Satumaa (Sagolandet), i den här versionen utan sång, var en annan liten pärla i programmet, så fräsch, trevlig och typiskt finsk – man blir glad av att höra den. Joakim Unanders och de sammanslagna musikkårernas version av Finlandia gick direkt till hjärtat – tolkningen var berörande och musikaliskt välgjord alltigenom. Marjo Riihimäki och Eugen Qvarnström kommenterade musiken och berättade om musikkårernas verksamhet både informativt och trevligt och de kompletterade varandra väl.

Program

Marsalkan hopeatorvet (Marskalkens silverhorn) Artturi Rope

Under blågul fana Viktor Widqvist

Ur Suite no. 5, 3. Sats On Bridle Jukka-Pekka Lehto

Päivä Breitenfeldissa (En dag i Breitenfeld) Olavi Pellonpää & Teuvo Laine

Dragonerna komma Aron Ericson

Ur konsert för valthorn och orkester Solist: Alice Palm Bautista, horn Bernhard Crusell

Ur Music for the Beasts, sats 2 och 3 Daniel Nelson

Marsch nr. 9 Bernhard Crusell

Paus

Festouvertyr Hugo Alfvén

Ouvertyr till Lätta kavalleriet Franz von Suppé

Ur Euphonium concerto, sats 3 Blue Heart Solist: Joonas Hytti, eufonium Philip Sparke

Satumaa (Sagolandet) Unto Mononen

Finska rytteriets marsch Anonym

Finlandia Jean Sibelius

Land du välsignade Arr: Joakim Unander Ragnar Althén

Extranummer:

Svenska arméns stora tapto Johann Heinrich Walch

Segnale Solenne Christer Danielsson

Vårt land Fredrik Pacius/Johan Ludvig Runeberg

Du gamla, du fria Richard Dybeck

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer