Stora problem för två av landets professionella blåsorkestrar

Nybrokajen 11

Två av landets professionella blåsorkestrar, Blåsarsymfonikerna i Stockholm och Göteborg Wind Orchestra, GWO, har problem. Problemen är av lite olika art, men i grunden handlar det i båda fallen om ekonomi. Om detta kan man läsa i senaste numret av Musikant, Sveriges Orkesterförbunds (SOF) tidning. Risken är stor att Blåsarsymfonikerna förlorar sin hemmascen Musikaliska Kvarteret på Nybrokajen 11 under våren, och att GWO tvingas lägga ned sin verksamhet.


I fastigheten på Nybrokajen 11 i Stockholm finns förutom Blåsarsymfonikernas hemmascen (f.d. Musikaliska akademiens stora konsertsal) tre andra scener i Musikaliska Kvarteret. De kan alla komma att stängas före sommaren. Fastighetsägaren, Statens fastighetsverk, och Blåsarsymfonikerna har i ett par år diskuterat framtiden för och användningen av fastigheten. Nu har fastighetsägaren avslutat den dialogen. Det grundläggande problemet är att Statens fastighetsverk vill ta ut marknadsmässiga hyror för centrala belägna lokaler i Stockholms innerstad, vilket inte ”kulturen” har råd att betala. Blåsarsymfonikerna kan inte göra mer, enligt sin ordförande Ingela Lindh. Det värsta och mest troliga scenariot just nu är att kvarteret kommer att tystna. För att förhindra det krävs är att en ny part är beredd att gå in med pengar eller att beslut fattas på högre nivå för att rädda lokalerna för musik- och kulturändamål.

Delar av GWO (Bild: GWO)

GWO fick sitt verksamhetsstöd från Göteborgs stad halverat 2020. Då startades en aktion med namnet Rädda GWO. För 2023 sökte GWO 6,8 milj kr från staden, men beviljades 2,5 milj kr, vilket är 300 000 kr mindre än förra året. Västra Götalandsregionen står kvar med sitt långsiktiga ekonomiska stöd (2020 var det 7,8 milj kr). GWO:s vd Kristian Jörgensen menar att det inte går att bedriva full verksamhet med en ekonomi på den här nivån. Det handlar om att ha orkestern kvar eller inte – en halv orkester är inget alternativ. Orkesterledningen har nu lämnat in ett äskande om förstärkning av medel till den nytillträdda kulturnämnden och beskrivit konsekvenserna av neddragningarna.

Det vore ett stort nederlag och förlust för Musiksverige att förlora Kungliga Musikaliska Akademiens hus från 1898 som musikscen och en professionell blåsorkester i Göteborg och Västsverige.


Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer