In Memoriam – Sölve Kingstedt

Sölve Kingstedt 1932-2021

En legendarisk klarinettist, musikant och pedagog som började sin musikaliska professionella bana inom militärmusiken har lämnat oss. Den 25 januari avled Sölve Kingstedt. Sölve antogs som musikelev vid Hälsinge Regementes musikkår (I14) 1945. Åren 1953-1958 studerade han samtidigt vid Kungliga Musikhögskolan. När Musikkåren vid I14 lades ned 1957, blev Sölve placerad vid Södermanlands regemente i Strängnäs (I10/P10). Vid sidan av militärmusikkåren spelade han jazz- och dansmusik.

I början på 1960-talet lämnade Sölve Kingstedt militärmusiken och blev soloklarinettist i Gävleborgs Läns Symfoniorkester. Han stannade i Gävlesymfonikerna fram till 1964, då han anställdes i Sveriges Radios symfoniorkester som soloklarinettist. 1976 lämnade Sölve Radiosymfonikerna för Hovkapellet där han arbetade i tre år. Därefter och fram till pensioneringen blev Kungliga Filharmoniska Orkestern Sölves arbetsplats.

Från mitten på 1960-talet var Sölve Kingstedt även lärare vid Musikhögskolan i Stockholm, och 1987 blev han invald som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. Sölve medverkade även i Militärmusiksamfundets Musikkår.

Vi minns Sölve Kingstedt som en av våra allra mest respekterade och uppskattade musiker, som en mycket skicklig högskollärare som fostrade många blivande yrkesklarinettister, som en genuin musikant och som en fin yrkeskollega och människa.

Foto: Anita Eriksson

Textunderlag: Christer Holm, SMmF