Referat från MMS styrelsemöte den 25 januari 2021

Referat från MMS styrelsemöte den 25 januari 2021

Prognosen för årets bokslut pekar på ett minus på ca 11 000 kr före bokslutsdispositioner. 481 medlemmar betalade in årsavgiften för 2020, och medlemsantalet minskade med 10 personer. Medlemmarnas medelålder var 63 år. Anmodan att betala in medlemsavgiften för 2021 ska skickas ut med posten under februari. 

Genomgång, sortering, gallring, flyttning av dokument och noter samt registrering av sextett- och oktettnoter pågår i föreningslokalen.

På MMS-webben pågår som vanligt arbete med underhåll, förbättringar, innehåll på medlemssidan och nyheter. Webbgruppen ska föreslå en kampanj eller frågesport på sociala medier för att öka aktiviteten där. 

Dokumentationen av medaljhanteringen 2017-2019 är säkrad. Åren 2015-2017 återstår att reda ut.  Vi beslutade köpa in 100 medlemsnålar och 25 slipshållare men inga nya manschettknappar. Anthon ska föreslå regler för utdelning av hedersnålen. Vi kräver inte på återlämning av MMS-medaljer vid innehavarnas bortgång. Tre medaljnomineringar bifölls. För två nomineringar ska kompletterande information inhämtas.

Deadline för artiklar till nästa nummer av Marschnytt är 1/3. Hans ska kontakta redaktionen om nytt avtal, korrekturläsning och redaktionsmedverkan på styrelsemötena. Styrelsen ska se över kostnaderna för Marschnytt. Vi ska göra ett provutskick med några exemplar av senaste numret av Marschnytt till några utvalda militära kamratföreningar och civila musikkårer för att marknadsföra oss och locka nya medlemmar. Därefter fattar vi beslut om ev. större utskick. Nästa nummer av Marschbladet ska skickas ut i mitten av mars, men det är tunt med material p.g.a. låg aktivitet i Musiksverige.

P.g.a. pandemin skjuter vi upp årsmöte 2021 till söndagen 31/10, i samband med högtidlighållandet av Sam Rydbergsdagen. Årsmötet ska genomföras både fysiskt och digitalt.

Nästa styrelsemöte: 22/2.

Hans Nordmark

Ordförande  

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer