Information till medlemmar

För att samfundet ska bli fler medlemmar har styrelsen inrättat en ny värvningskampanj.

Reglerna följer här nedan:

  • Den som under 2019 värvar två eller flera nya medlemmar som tillsammans betalar
    minst dubbelt så stor årsavgift som värvaren belönas med gratis medlemskap 2020.
  • Värvaren måste meddela medlemsregisterskötaren (via sekreterare@militarmusik.se) vilka personer han eller hon värvat.
  • Meddelandet måste komma innan de värvade har betalat sin årsavgift. (Retroaktiva
    värvningar är inte belöningsgrundande.)

Du som värvare kan skicka denna länk till de eventuella nya medlemmarna. Be dem fylla i formuläret och betala in sin medlemsavgift á 300 kronor till  PlusGiro 40 52 96-5 – (Markera betalning med namn och födelsedatum.) eller Swish: 1234306593 – (Ange e-postadress)

Stort lycka till!

Styrelsen