Hans Nordmark – ordförande för Militärmusiksamfundet

Img 0889

Du är vald till ordförande i MMS, och har inte tidigare varit med i styrelsen. Det var en snabb karriär. Hur gick det till?

Mot hotbilden av nedläggning av samfundet på grund av att valberedningen inte kunde hitta någon ordförandekandidat, blev jag tillfrågad och tackade ja. En nedläggning fick bara inte ske, ansåg jag. Jag har varit MMS-medlem i drygt 30 år. Jag har dessutom haft, och har flera andra styrelseuppdrag, så jag är inte oerfaren i styrelsesammanhang.

Vilken är din ingång och vilka är dina kopplingar till militärmusik?

Som 12-årig pianoelev i kommunala musikskolan i Nyköping i början på 1960-talet fick jag frågan om jag ville spela beckar i skolans blåsorkester. Det ville jag, och via beckar och bastrumma blev jag jättetaggad att börja spela blåsinstrument – först valthorn, sedan trumpet några år och därefter basun. Kärleken till blåsmusik, där militärmusik är en delmängd, grundades tidigt och är livslång. Min första instrumentallärare hade varit musikdirektör vid F11 och inspirerade mig mycket. Jag har, med undantag av några års uppehåll i början på det här seklet, spelat i alla år och gör det fortfarande – all slags musik och i många olika typer av orkestrar, ensembler, band och grupper samt varit körsångare.

Vad jobbar du och har jobbat med?

Idag är jag pensionär, men är musiklärare i grunden, och har jobbat som sådan i grundskola, musikskola och musikgymnasium, och inte minst under 17 år som musikskolledare i Söderköping och Norrköping. 1992 gick flyttlasset till Östersund och till jobb som länsmusikchef och kulturchef i Jämtlands läns landsting. År 2000 flyttade familjen ned till Stockholm där jag arbetade som gymnasierektor och gymnasieområdeschef inom Stockholms stad fram till 2016.

Utöver grundutbildning om musiklärare vidareutbildade jag mig i dirigering, och har varit ledare för både blås- och symfoniska orkestrar samt körledare. Till exempel dirigerade jag Hemvärnets musikkår Östergötland och Jämtland under 11 år resp. 4 år. Och mängder med arrangemang har det blivit genom åren. En annan militär koppling är att jag har varit reservofficer i trängtrupperna.

Hur ser du på din roll som ordförande i MMS?

MMS har en väl fungerande styrelse med delegerade ansvarsområden till kompetenta styrelseledamöter. Mitt uppdrag som ordförande är att vara den sammanhållande länken i styrelsen, ha ett helhetsperspektiv på verksamheten, stå för kontinuitet i samfundet, men också försöka fånga upp medlemmarnas synpunkter och önskemål samt utveckla de områden som behövs.

    

 

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer