Kronobergarna i Tyskland

Kronobergarnas Musikkår (Kronobergarna), militärkulturhistorisk musikkår från Växjö, har nyligen återvänt från orkesterresa till Wittstock i Tyskland. Det är femte gången som staden Wittstock bjuder in musikkåren och denna gång till deltagande vid festligheterna i samband med den 20-årsjubilerande orkesterfestivalen samt trädgårdsutställningen (Landesgartenschau).

Kronobergarna har sina rötter i den militärmusik som bedrevs vid Kungliga Kronobergs Regemente i Växjö, Småland. De historiska banden mellan Kungliga Kronobergs Regemente och staden Wittstock sträcker sig ända tillbaka till slaget om Wittstock år 1636 och knyter idag samman städerna med starka vänskapsband.
I tidig gryning den 31 augusti avgick resan från f.d. Kronobergs Regemente I11 och med på resan fördes föreningsfanan I11 m/1876. Kronobergarna och Växjö representerades av 35 musiker i åldrarna 20 – 80 år med en tillhörande fanvakt. I ledningen denna gång fanns Roland Hybelius som musikdirektör, Petter Andersson som stavförare samt Tommy Karlsson som chef för fanvakten.

Efter en lång bussresa med intagande av god måltid ombord på färjan Gedser-Rostock, inkvarterades musikkåren i orten Schweinrich strax utanför Wittstock efter att ha mottagits av välkomstkommitté på plats. Kronobergarna hann inte mycket mer än landa förrän de överraskade Scweinrichborna med marschförberedelser på seneftermiddagen. Programmet inleddes därefter under fredagskvällen när Kronobergarna till folkets jubel marscherade in på Marktplatz i Wittstock där det sedan bjöds på ett marschprogram och Svenska Arméns Tapto.
Efter serenad på torget bestående av: Kronobergs Regementes marsch (Latann), Södermanlands Regementes marsch (Lundvall) samt Under blågul fana (Widquist) kommenderade stavförare Petter Andersson ”Grosse Zapfenstreich zur Stelle” / Tapto enligt order!

Musikkåren med marschtrumslagarna Hugo Eriksson, Anders Karlsson, Rickard Magnusson och Edwin Müller samt signaltrumpetaren Jonas Blom bjöd på en stilren och skicklig musikalisk uppvisning bestående av Svenska Arméns Tapto (Walch), Bred Dina vida vingar (version med taptosignalen), Kronobergs Regementes igenkänningssignal därefter avmarsch.

Lördagen inleddes med mottagning i Wittstocks rådhus där borgmästare Jörg Gehrmann med sin stab och årets rosdrottning hälsade Kronobergarna välkomna tillbaka till staden och gåvor utväxlades med kårens ordförande Bengt Hägerstrand som även höll ett fint tacktal till staden.

Wittstock bjöd därefter på 31 graders värme och strålande solsken när Kronobergarna under ledning av stavförare Petter Andersson och fanförare Tommy Karlsson (med föreningsfanan I11 m/1876) marscherade till minnesstenen Schwedenstein. Där deltog Kronobergarna vid en ceremoni med kransnedläggning till minne av de som stupade vid slaget om Wittstock år 1636. Sju svenska regementen deltog i strid, varav Kungliga Kronobergs Regemente I11 var ett.

Fanjunkare Johanna Lundgren var såväl ceremoniledare som fanfartrumpetare och spelade Uppställningssignal. Därefter höll hon och ställföreträdande borgmästare Frau Dorothea Stüben tal till minne av de stupade. De betonade att vi inte firar ett slag och en seger, utan att vi tillsammans hedrar minnet av de som gett sitt liv på bägge sidor.
Blombärarna major Michael Hackländer (Bundeswehr) och Johan Svanström (Kronobergarna) lade ner blommor vid minnesstenen under ledning av ställföreträdande borgmästare Frau Dorothea Stüben och Bengt Hägerstrand (Kronobergarna).

Fanjunkare Johanna Lundgren spelade och presenterade därefter ”de sju Wittstock-förbandens” igenkänningssignaler; K1, K3, I3, I4, I11, I12 och Ing2. Med ”Wittstocksförbanden” avses de förband som i dag bär Wittstock som segernamn på förbandsfanan/standaret såsom traditionsbärare av de ursprungliga vid Wittstock närvarande regementena. Musikkåren avmarscherade och transportades därefter till slagfältet där det bjöds på guidning i historisk miljö.

På eftermiddagen befann sig Kronobergarna åter på Marktplatz i Wittstock för att delta i den 20-årsjubilerande orkesterfestivalen. Under ett kortare måltidsuppehåll fick vi lyssna till tonerna av Polizeiorchester Brandenburg som bjöd på ett blandat underhållningsprogram. Därefter var det Kronobergarnas tur att underhålla och publiken klappade takten till ABBA-låterna när vi bjöd på ett program med huvudsakligen svenskt tema som presenterades av fanjunkare Johanna Lundgren.

Lördagskvällen avslutades med ett besök i den närbelägna vackra staden Neuruppin dit Herr Harald Bölk vid musikskolan Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin bjudit in till utomhuskonsert. Det var en stor musikintresserad publik som slöt upp denna sköna sommarkväll i Neuruppin. Först fick publiken lyssna på de mycket duktiga unga musikerna vid musikskolan och därefter var det musikdirektör Roland Hybelius tur att höja dirigentpinnen för att slå in Kronobergarna. Fanjunkare Lundgren intog åter rollen som musikalisk ciceron och ledde publiken genom programmet med säker hand. Fredrik Ekstrand (Kronobergana) bjöd på bejublat barytonsolo i Gabriels oboe (Morricone), ett stycke som han skickligt arrangerat åt kåren. Kronobergarna framförde även Kronobergarnas egen jubileumsmarsch The Crown (Ekstrand) som Fredrik komponerat och tillägnat orkestern. Lördagskvällen avslutades med gemensam måltid i sommarnatten.

Söndagen inleddes med frukost innan det var dags för den sista konserten för resan. Kronobergarna begav sig till den stora trädgårdsfestivalen som arrangerades i Wittstock. Utställningens område sträckte sig längs den stadsmuren och genom den medeltida gamla staden så finalen blev en extraordinär upplevelse i historisk miljö. Ställföreträdande borgmästare Frau Dorothea Stüben inledde med ett tacktal och därefter presenterade fanjunkare Johanna Lundgren Kronobergarnas konsertprogram. Solister vid denna välbesökta konsert var de båda trumpetarna Jonas Blom och Fredrik Nilsson som framförde De två trumpetarna (Nielsen) och Fredrik Ekstrand på baryton i Gabriels Oboe. Kronobergarna intog därefter en välsmakande måltid i historisk utomhusmiljö innan det var dags att ta farväl till Tyskland för denna gång.

En ledningsgrupp bestående av major Per-Eric Jansson (PA f.d. Södermanlands Regemente), fanjunkare Johanna Lundgren (Hvmk Ängelholm) samt Bengt Hägerstrand och Johan Svanström (båda Kronobergarna) har planerat och möjliggjort resan. Kronobergarnas Musikkår vill avslutningsvis rikta ett mycket varmt tack till major Per-Eric Jansson och fanjunkare Johanna Lundgren för allt arbete de lagt ned för att möjliggöra vår fina resa! Vi är väldigt glada över att ni gett oss möjlighet att få återse Wittstock och träffa alla våra vänner, gamla som nya!

Tapto är en militär signal på kvällen som innebär att manskapet skall återvända till sina förläggningar för att gå till nattvila. Den kan ges med jägarhorn, signaltrumpet eller trumma. Ordet tapto härstammar från Trettioåriga krigets dagar. Efter taptot var all utskänkning förbjuden och ölutskänkningen avslutades genom att marketentaren slog tappen i öltunnorna, ”tapp till!”, på lågtyska tap to!. För att kontrollera att förbudet efterlevdes drogs ett kritstreck över bottnen och tappen på tunnan, därav det tyska uttrycket ”Zapfenstreich” . Major Per-Eric Jansson har mycket förtjänstfullt redogjort för ”Der Grosse Zapfenstreich – tyska arméns stora tapto i dubbelnumret av Marschnytt nr 109-110 från år 1999.

Nordisk familjebok, 1800-talsutgåvan, band 15