Kronprinsens Husarregementes Musikkår har återuppstått

Den 18:e mars återuppstod den beridna musikkåren Kronprinsens Husarregementes Musikkår. Därmed har Sverige numera två beridna musikkårer – Livgardets Dragonmusikkår i Stockholm och Kronprinsens Husarregementes Musikkår i Malmö.

För mer information, besök musikkårens Facebooksida.

Se SVTs inslag