Marinchefens konsert

Marinchefens konsert med Marinens Musikkår ägde rum söndagen den 25 mars inför en välfylld Berwalldhall.

Konserten arrangerades traditionsenligt av Chefen för Marinen, amiral Jens Nykvist. Som konferencierer under konserten tjänstgjorde officerarna Ingebrikt Sjövik och Sofia Löweborn, vilka med en gnutta humor förtjänstfullt presenterade musiken.

Under ledning av den nytillträdde musikdirektören Alexander Hanson bjöd musikkåren, tillsammans med solisten Malena Lazlo, på ett lättsamt och varierat program med rubriken ”Postcards”. Musiken som spelades kom ifrån olika länder världen över, till vilka musikkåren fått hälsningar ifrån.

Konserten inleddes med ett marschmedley innehållandes samtliga marscher tillhörandes de marina förbanden. Under respektive förbandsmarsch paraderades förbandets flagga/fana.

Den av publiken mycket uppskattade konserten avslutades traditionsenligt och värdigt med Kungliga Flottans Defileringsmarsch (Reginamarsch) och Nationalsången.

Efter fyra väl genomförda konserter med temat ”Postcards”, fick musikkåren åter ”rulla” söderut mot hem- och örlogsstaden Karlskrona.