Kronprinsens Husarregementes musikkår på turné till Stralsund

K7 Mk Framför Kommendanthuset I Stralsund 2021

Kronprinsens Husarregementes musikkår på turné till Stralsund

Helgen den 3-5 september åkte en trupp ur Kronprinsens Husarregementes musikkår till Stralsund på Tysklands Östersjökust. Dessa dagar hölls årets upplaga av ”von Schill-dagarna”, ett evenemang som anordnas vartannat år och som samlar ett stort antal militärhistoriefantaster. Här hedras minnet av den preussiske majoren (och husaren!) Ferdinand von Schill, som kämpade mot franska och franskallierade styrkor under Napoleonkrigen. 1809 påbörjade Schill ett uppror för att befria de tyska staterna från Napoleons välde, ett försök som slutade med hans död i gatustrider i Stralsund den 31 maj. Just dessa gatustrider återskapas i mindre skala under ”von Schill-dagarna”, med muskötskott skallandes genom stadens historiska gamla kvarter. Med musikkåren följde en trupp ur K7:s Minnestropp, som bjudits in för uppdraget att hålla undan allmänheten från fara medan “striderna” drog fram.

Musikkåren bestod vid detta tillfälle av en förstärkt mässingssextett på sju man plus en slagverkare. Uppgiften bestod av att spela samlingsmusik, konserter, ceremonimusik såsom till kransnerläggningar, samt avsluta lördagens kväll med Svenska Arméns Tapto.

Det var en ynnest att som musiker få komma ut och fritt spela för publik efter 1,5 år av inställda konserter, flyttade evenemang och ändrade spelningar. Och dessutom att få komma till utlandet, eller kanske rättare sagt, i nuvarande utlandet. Stralsund, liksom den närliggande ön Rügen, tillhörde ju Svenska Pommern mellan åren 1630 och 1815, och har en nära koppling till Kronprinsens Husarer. Regementet sattes nämligen ursprungligen upp år 1757 i Putbus på Rügen.

Det var alltså på goda grunder som musikkåren genomförde ett antal konserter på historisk mark; Alter Markt i hjärtat av Stralsunds gamla stad. Här hade vi rådhuset på ena sidan, den imponerande Nikolaikyrkan bakom oss och Kommendanthuset, den svenska garnisonschefens forna högkvarter, på andra sidan.

Under ”von Schill-dagarna” levandegörs Napoleontidens strider i tidsenliga uniformer, något som går väl ihop med musikkårens

traditionsenliga repertoar av militärmarscher och äldre militärmusik, då framförallt för kavallerimusik. Den kritiske husaren kan beklaga den totala avsaknaden av kavalleri under årets begivenheter, men det kan förbli en notering i marginalen. Musikkårens insatser knöt ihop och förhöjde ett antal ceremonier under helgen, såsom truppsamlingar, inspektioner och medaljutdelning. Dessutom fick kåren hedersuppdraget att bidra med musik vid kransnedläggning både vid von Schills grav på fredagen, och vid Schill-monumentet/-statyn på söndagen.

Evenemanget som helhet väckte stort intresse bland allmänheten, och musikkårens medlemmar fick svara på många frågor om konceptet, musikkåren, uniformer och annat. Helgen, i militärhistoriens och militärmusikens tecken, får ses som mycket lyckad, och Kronprinsens Husarregementes musikkår ser förväntansfullt fram emot ”von Schill- dagarna” 2023. Kanske finns några av Er läsare med som musiker i musikkåren då?!

Carl-Johan Cederberg
Kronprinsens Husarregementes musikkår, Malmö

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer