Intervju med Thore Bäckman, Eksjö International Tattoo 2022

Intervju med Thore Bäckman, Eksjö International Tattoo 2022

2022 är det äntligen dags för Eksjö International Tattoo. Inför planeringen av det har Militärmusiksamfundet intervjuat biträdande projektledare Thore Bäckman för information om honom och hans roll i Eksjö Tattoo. Intervjun gjordes i form av fem frågor.

Vem är du och vad är din roll i Eksjö Tattoo?

Jag heter Thore Bäckman och är pensionerad officer. Överste 1 gr/Chef SWEDEC var min sista grad/befattning, men det är kanske inte så intressant. Jag har funnits med i organisationen i drygt tio år, mestadels som konferencier och lite alltiallo.

Vad har du för uppgifter?

Nu ingår jag i programgruppen d v s den del av organisationen som har till uppgift att rekrytera musikkårer och sätta samman en föreställning av dessa. Så småningom har vi ansvaret för att genomföra föreställningarna och en del andra aktiviteter som t ex konserter under veckan. Eftersom programgruppens medlemmar är spridda över landet är jag den som lokalt har kontakten med den övriga organisationen.

Hur ser planeringen ut för Eksjö Tattoo?

Vi planerar just nu för ett tattoo här i Eksjö, på torget mitt i staden. Rekrytering av musikkårer är i huvudsak avslutad, återstår att se om vi hittar någon lämplig solist som kan förgylla föreställningarna. Det övriga arbetet med logistik, marknadsföring, jakt på sponsorer m m pågår parallellt.

Efter inställda tattooer 2018 och 2020 hoppas vi nu att vi äntligen skall kunna komma tillbaka och leverera ett tattoo 2022. Med ett år kvar ser planeringsläget bra ut. 

Tattooet är planerat till 28-30 juli 2022, en ändrad tid i förhållande till vad som varit tradition tidigare år. Orsaken till detta är ändrade inryckningstider på Ing 2 och större antal värnpliktiga. Vi planerar fyra föreställningar, en varje kväll kl 2000 och en på lördag eftermiddag 1500. 

Än kastar pandemin sin skugga över planeringen. Vi är ju inte bara beroende av situationen här hemma utan också i de länder varifrån musikkårerna kommer. Av samma skäl har det varit svårt att få besked, all planering har ju kastats omkull också i musikkårernas respektive hemländer. Det som verkligen skulle kullkasta planeringen är naturligtvis om pandemin gör comeback i stor skala. Vi får hoppas att det inte händer.

Orkesterläget som det ser ut i augusti 2021:

Hemvärnets Musikkår Eksjö                                                       Sverige

Hemvärnets Musikkår Östergötland                                         Sverige

Marinens Ungdomsmusikkår                                                     Sverige

Southern Highlanders Pipes&Drums                                       Storbritannien

Heeresmusikkorps Ulm                                                               Tyskland

Fanfarekorps Nationale Reserve                                               Nederländerna

Latvian National Armed Forces Army Band                           Lettland

Olomouc Military Band                                                               Tjeckien (ej slutligt bekräftat)

Organisationen är i huvudsak intakt. Den stora förändringen är att Torgny Hanson, mycket uppskattad musikalisk ledare under många år, med ålderns rätt har lämnat det uppdraget. Han har ersatts av Robin Wahl. 

Varför ska man köpa biljett?

Eksjö International Tattoo är idag Sveriges enda aktiva tattoo. Därmed är det också Sveriges största evenemang för militärmusik. Föreställningarna genomförs på Stora Torget, med kyrkan som en del av arenan och med den gamla stadens välkända trähusbebyggelse som närmaste granne. Eksjö är också en turiststad och under tattooveckorna brukar det samlas entusiaster av militärmusik inte bara från Sverige utan också från våra grannländer. Eksjö är alltid väl värt ett besök, i all synnerhet under tattooveckan. Vi brukar få många spontana och positiva omdömen.

Vad är din personliga hälsning till militärmusiksverige?

“Äntligen stod prästen i predikstolen” skrev en gång Selma Lagerlöf. För att travestera på detta; äntligen är det dags för tattoo igen, en festvecka i militärmusikens tecken. Om ditt hjärta klappar för militärmusik, missa inte den!

Thore Bäckman

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer