Militärmusiker träffades i Linköping 20—22 augusti

Smmfs Konsert 2021 2

Militärmusiker träffades i Linköping 20—22 augusti

Sveriges Militärmusikers Förening (SMmF) genomförde sin årliga träff med årsmöte och konsert från fredagen 20 till söndagen 22 augusti, denna gång i Linköping. Den årliga träffen flyttas mellan orter i landet som har en musikkår som vill samarbeta med SMmF. I år hade 29 f.d. militärmusiker mött upp, varav 25 förberedda för orkesterspel. Jag var inbjuden som gäst för att för MMS räkning följa evenemanget. Leif Wangin, som är dirigent för samarbetsorkestern Hemvärnets Musikkår Östergötland, (HvMk Ö) hade gjort föredömliga förberedelser, skickat ut noter i förväg, ordnat repetitions- och konsertlokal, transporter m.m. På fredagseftermiddagen anlände SMmF:s medlemmar för att efter ett par timmar börja repetera med ett antal musiker ur HvMk Ö i Kulturskolans lokaler i Linköping.

Årsmöte i SMmF

På lördagsförmiddagen höll SMmF årsmöte för verksamhetsåret 2020–2021 på Kulturskolan i Linköping. Där deltog 23 SMmF-medlemmar. Årsmötet öppnandes och sedan hölls parentation över sex medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet. Föreningen har efter dessa bortgångar och ett par på annat sätt avslutade medlemskap 69 medlemmar. Till årsmötesordförande valdes Lars-Erik Gottlander och till sekreterare, ordinarie sekreteraren Pelle Saur. Därefter gick årsmötets dagordningspunkter ”som på räls”. Av förståeliga skäl var verksamhetsberättelsen tunn. Ingen fysisk verksamhets har hållits under 2020–2021 förrän nu. Kassören, Ingvar Hällerståls ekonomiredovisning godkändes, och sittande styrelse beviljades ansvarsfrihet. Alla funktionärsval skedde genom omval. Som plats för nästa årsträff föreslogs Göteborg eller Karlskrona, och styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare med dessa förslag. 

Ett medlemsärende, en motion om eventuell nedläggning av föreningen p.g.a. sviktande medlemsantal – en för föreningen givetvis otroligt viktig fråga, diskuterades. I slutet av den diskussionen konstaterades att medlemmarna anser att det årliga mötet dem emellan är allra viktigaste att upprätthålla och att föreningen skall fortsätta drivas ”ända in i kaklet”.  Enigheten om vad som skulle ske var total. (Kanske kan SMmF och MMS samarbeta ännu mer för sänka kostnaderna genom samordnad administration i tider av sjunkande medlemsantal?)

Christer Holm fick medlemmarnas fortsatta förtroende som föreningens ordförande, helhjärtat stöd och stor tacksamhet för sitt arbete.

Konsert tillsammans med Hemvärnets Musikkår Östergötland

Foto: Christer Holm

På lördagseftermiddagen bjöd SMmF och Hemvärnets Musikkår Östergötland på gemensam konsert på friluftsteatern i Gamla Linköping. Den gamla teaterladan med öppna väggar som otaliga turnerande teatersällskap gästat genom åren flyttades från Folkets Park till reservatet Gamla Linköping för några år sedan. 25 f.d. militärmusiker och 17 hemvärnsmusiker bildade tillsammans en välbesatt symfonisk blåsorkester under ledning av SMmF:s dirigent Bengt Gidlöf och HvMk Östergötlands dirigent Leif Wangin. De båda turades om på dirigentpulten. Programmet presenterades av Martin Holm, som bl.a. varit programledare i radions Program 2 under flera decennier. Martin inledde med att berätta om vad SMmF är, och att syftet med föreningen är att tillvarata de militärmusikaliska traditionerna och att träffas kontinuerligt. 

Martin Holm presenterade även musikkårens dirigenter. Bengt Gidlöf, som är SMmF:s dirigent, leder även Hemvärnets Musikkår Jämtland. Bengt har varit militärmusiker, regionmusiker och länsmusiker i Östersund med klarinett som sitt instrument. Leif Wangin, dirigent för Hemvärnets Musikkår Östergötland, är trombonist, har spelat med Norrköpings Symfoniorkester, Malmö Symfoniorkester, Norrlandsoperan och Östgötamusiken och är lärare vid Kulturskolan i Linköping. 

Följande musik spelades:

Överste Tillman, marsch av Ingemar Badman inledde konserten. Torbjörn Tillman är initiativtagare till SMmF och var hedersmedlem i föreningen.

Les Grenadiers – Valse militaire av fransmannen Émile Waldteufel, en konsertvals, d.v.s. ett potpurri på valsteman. I presentationen fick vi lära oss att en grenadjär från början var en granatkastande soldat, men sedan blev en benämning på en infanterist.

Valdresmarsch av Johannes Hanssen, vilken av Martin Holm presenterades som en av världens bästa marscher, enligt norrmännen. Och visst är det en jättefin marsch! Den innehåller, som många marscher gör, berört förbands igenkänningssignal. Valdres är ett område med dalar i Oppdals fylke i Norge. 

Fridas visor, ett potpurri, ett stort fång melodier av Birger Sjöberg i arrangemang av Arvid Nilsson följde så. Några av melodierna som ingick var På Richelieus tid, Frida i vårstädningen, Bleka dödens minut, Den första gång jag såg dig och På dansbanan.

Cable Car av Sammy Nestico, som gick bort I år 96 år gammal. För blåsorkester- och storbandsmusikanter är han ett välkänt namn bakom mängder av välskrivna arrangemang, oftast med jazzharmonik. Cable Car är ett modernt stycke underhållningsmusik. Sammy Nestico som började karriären inom U.S. Army, fortsatte som arrangör för Count Basies orkester och för mängder av jazz- och populärmusikartister.

Serenata, ett stycke i latinamerikansk stil av svenskättlingen från Kristianstadstrakten Leroy Anderson. Anderson var en av de allra främsta kompositörerna av underhållningsmusik under 1940- och 1950-talen. Några exempel från hans penna är Blue Tango, The Typewriter, Sandpaper Ballett, The Syncopated Clock, Buglers Holiday. Förutom musiker och arrangör var Leroy Anderson ett språksnille. Han talade inte mindre än nio språk flytande!

Calle Schewens vals av Evert Taube i läckert, nyskrivet arrangemang av Jerker Johansson i Göteborg Wind Orchestra var nästa nummer på programmet.

Happy Music av James Last i arrangemang av Ingemar Wåhlin. Lennart Axelsson från SMmF på första trumpetstämman i detta stycke är ett exempel på vilka olika musikaliska karriärvägar de f.d. militärmusikerna gått. Lennart Axelsson spelade med James Lasts orkester i många år och har medverkat i band som kompat många världsartister, t.ex. Charles Aznavour och Tom Jones.

Om sommaren sköna, en folkmelodi från Dalarna i Stig Gustafsons arrangemang blev en fin och verkningsfull kontrast i konsertprogrammet.

Överste Cavalli, marsch av Per Berg. Berg, som var musikdirektör på Södermanlands regemente P 10 i Strängnäs skrev den här marschen i 6/8-takt till sin regementschef överste Erik Cavalli. I det här sammanhanget berättade Martin Holm att hälsningen eller gesten honnör kommer från att de medeltida riddarna lyfte upp visiret för att hälsa på och visa sin vördnad för befäl och andra.

Segnale Solenne av Christer Danielsson, med Hans Englund som solist på flygelhorn avslutade konserten. Hans Englund, som tillhör SMmF, har arbetat i Flottans Musikkår i Karlskrona, varit militärmusiker i Sollefteå och militär-, region- och länsmusiker i Linköping. Segnale Solenne har karaktären av ett tapto och är ett mycket vackert och stämningsfullt stycke.

Sammanfattningsvis var konsertprogrammet en mycket väl sammansatt blandning av olika slags musik. Den sammansatta orkestern gjorde ett mycket bra jobb och lät trots kort repetitionstid förvånansvärt samspelt, tack vare skickliga dirigenter och rutinerade musiker. Programpresentationerna var alldeles lagom omfattande och trevliga.

Som sammanfattning av hela träffen var det en mycket trevlig helg med ett lyckat musikaliskt samarbete, ett forum för att tillvarata och exponera de militärmusikaliska traditionerna och ett tillfälle att dela minnen och upplevelser med varandra.

Hans Nordmark

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer