Lokalgruppens arbete fortsätter

Lokalgruppen är en informell grupp av MMS-medlemmar som träffas regelbundet i MMS lokal i Bromma, där samlingarna av noter, inspelningar och mycket annat förvaras. Gruppen uppstod i slutet av 2017 och har sedan dess samlats de flesta tisdagar och arbetat med registrering. Medlemmar är Göran Blixth, Anders Ahliny, Per Egon Andersson, Roger Hansson, Jan Larsson och Lars Låftman och Hans Nordmark.

Sedan starten är det mycket som har blivit förbättrat i MMS samlingar. Vi har gått igenom och registrerat alla noter och större delen av inspelningarna. Ett stort arbete har lagts ner på märkning av alla skivor m.m. med kategori och individnummer.

Vi har registrerat bl.a.

• noter till över 1300 musikstycken för blåsorkester

• noter till över 500 musikstycken för blåsoktett

• noter till över 400 stycken för piano

• över 700 partitur för mässingssextett

• ca 1000 cd-skivor med sammanlagt över 17000 musikstycken

• ca 4000 lp-skivor

• ca 800 ep-skivor med sammanlagt ca 2700 musikstycken

• ca 1300 inspelade band (rullband, kassetter, vhs)

Arbetet med registrering av de ca 4000 78-varvarna är i full gång.

Registrering av bilder pågår, och utökning av registret över böcker och tidskrifter pågår.

De färdiga registren finns tillgängliga på medlemmarnas sida (länk här).

Hos olika MMS-medlemmar finns mycken specialkunskap – somliga skulle nog kalla den nördkunskap – inom de mest skilda områden, t.ex. musik, musikkårer, musiker, regementen, uniformer, instrument, utrustning m.m. Det har vi glädje av i Lokalgruppen, inte minst vid registrering av bilder, som ibland saknar varje form av dokumentation. Därigenom kan bilderna ofta bestämmas, åtminstone ungefärligt, till tid och plats och sammanhang.

Eftersom samlingarna innehåller dokument och inspelningar från när och fjärran är det värdefullt att kunna läsa och även kunna skriva texter på många olika språk. Västerländska språk går i regel bra, men vi har gett upp när det gäller ostasiatiska språk med för oss helt främmande skriftsystem. Där skulle vi behöva hjälp. Kanske finns sådan kompetens bland MMS medlemmar? Kontakta oss i så fall!

Under pandemin var bemanningen i Lokalgruppen reducerad, men arbetet låg aldrig nere helt. Nu är verksamheten i full gång igen. Under 2021 har gruppen utökats med Hans Nordmark och Per Egon Andersson. Det har faktiskt blivit trångt om utrymmet vid det stora arbetsbordet, men stämningen i gruppen är trivsam. Arbetet fortsätter.

 

Dessa websidor använder sk "cookies". Genom att fortsätta att använda våra sidor, accepterar du vårt användande av "cookies". This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer