Många intressanta kurser på Musikhögskolan Ingesund

Nu kan man söka många intressanta fristående kurser vid Musikhögskolan Ingesund.

Det finns kurser inom metodik för blåsorkester på olika nivåer, traditionstrumslagning och stavföring. Bland lärarna finns militärmusikprofiler som David Lindberg och Roger Bejefalk. Kurserna är öppna för sen anmälan.

Mer information om kurserna: https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund/utbildning/kurser/fristaende-kurser/kurser-i-musik