Marinens Musikkår medverkade i övning AURORA 17

Marinens Musikkår medverkade under årets stora försvarsmaktshändelse – Försvarsmaktsövning AURORA 17, vilken är den största övningen som genomförts sedan 1993. Övningen involverade ca 20.000 soldater från såväl USA, Norge, Danmark, Finland, de baltiska länderna som Sverige.

I samband med övningsmomenten  som genomfördes på Gotland arrangerades Försvarsmaktens dag på Visborgsslätt (fd P 18 övningsområde) den 23 september. Ett av inslagen stod Marinens Musikkår för. Iklädda fältuniform 90 med röd basker bjöd musikkåren allmänheten på ett mycket blandat och lättsamt ”kartongprogram”. Bland de givna marscherna hördes Under Blågul Fana (Försvarsmaktens honnörsmarsch), Vår Flotta (Sjöstridsskolans marsch) samt självklara Nordergutarna (fd. Gotlands Kustartilleriregementes marsch, Ka 3) och In Treue Fest (fd. Gotlands Regementes marsch, P 18).

Musikkåren genomförde även en konsertturné med rubriken ”Aurorakonsert”. Konserten framfördes i Karlskrona, Stockholm, Högsby och Älmhult.

 

John Sigurdsson